Bild på en ritning

För att få tillstånd till att starta en förskola måste bygglov sökas. För att bygglov ska kunna sökas måste det finnas en detaljplan med användningen "Skola/förskola" där förskolan kan byggas.

Börja med att tänka igenom vilken typ av verksamhet du vill bedriva, detta är viktigt för att plan-och byggavdelningen ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Plan- och byggavdelningen ska hjälpa dig med de frågor som berör kraven i Plan- och bygglagen, (PBL) och Boverkets byggregler, (BBR). Kom ihåg att verksamheten inte får startas upp utan att ett slutbesked har medgetts från samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun.

Här under ser du exempel på handläggningsprocessen kan gå till.

Om du varken har mark eller byggnad bör du ta del av Åre kommuns översiktsplan. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Klicka här för att ta del av översiktsplanen i sin helhet.

 

Läs även mer om hur plan- och byggprocessen fungerar:
- Planprocessen
- Byggprocessen

 

Du är också välkommen att kontakta vår plan- och byggsupport. 
Telefon: 0647-161 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.