Lugna gatan

Lugna Gatan Åre, en del av Fryshuset. En riktad ungdomsverksamhet för unga i hela Åre kommun.

Lugna Gatan Åre (LGÅ) handlar om ledarskap och relation och syftar till att förebygga utanförskap bland unga. Vi vill möta ungdomar på deras villkor, i deras sammanhang och förstå vart de befinner sig. Vi erbjuder en blandad grupp unga att ingå i en juniorgrupp som får en juniorutbildning i bland annat ledarskap, konflikthantering, gruppdynamik, lag och rätt, etik och moral och L-ABC. Efter avslutad utbildning får de delta i LGÅs verksamhet och aktiviteter riktade till andra unga.

Färdigutbildade juniorer kommer efter en tid i verksamhet också att erbjudas Traineeutbildning. Det är en vidareutbildning med fördjupning i ledarskap, individuell utveckling och i att kunna leda grupper. Det finns även möjlighet till andra utbildningar och kontakter i nätverket med Fryshuset. Genom ett deltagande i LGÅ så öppnas många dörrar och möjligheter.

Lugna Gatans metod förebygger utanförskap, genom att juniorerna agerar som förebilder och jobbar för en positivare stämning och en större ansvarskänsla för att alla ungdomar ska känna sig inkluderade. Målet är att alla ungdomar i Åre kommun ska känna att de är delaktiga och kan påverka sammanhanget de befinner sig i.
Ungdomars röst gör skillnad.

Visste du att…

  • Fryshusets metod och verksamhet Lugna Gatan har funnits och verkat i Sverige i över 20 år?
  • Fryshusets koncept Lugna Gatan är ett utvecklings- och integrationsprogram som verkar för att engagera ungdomar. Både de som redan har eget engagemang och de som samhället har svårt att nå ut till genom exempelvis idrottsföreningar, kommunala fritidsaktiviteter eller andra organiserade nätverk.
  • Främst har Fryshuset genomfört Lugna Gatan i förorter till Sveriges största städer.  
Lugna Gatan Åre är det första Lugna Gatan-projektet som genomförs i glesbygd. Verksamheten startades som Arvsfondsprojekt 2012 och blev kommunal verksamhet under Fritid Åre kommun 2015. I Åre kommun får vi hantera utmaningar som långa avstånd och få mötesplatser, men får också fördelar av samverkan mellan många olika aktörer och stora möjligheter till lokal påverkan.
  • Åre kommun och Fryshuset ser potentialen hos våra ungdomar idag. Genom att rikta energier åt ett positivt håll, genom livsutbildning och engagemang, skapar vi ett nätverk av ungdomar som förebygger utanförskap. Vi satsar långsiktigt på att bygga vidare och utveckla det ungdomsperspektiv som innebär att lyfta individen som sin egen resurs. Genom verksamheten skapar vi nätverk som inkluderar och ger förutsättningar för ungdomar att skapa sig det liv de vill leva i Åre kommun.