Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara kommunens handlingar för framtiden och hjälpa allmänheten och kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker.

Kommunarkivet arbetar även med följande:

 • Utövar tillsyn (myndighetsutövning) i form av inspektioner över kommunens nämnder och verksamheter i frågor rörande arkiv- och informationshantering.
 • Arbetar i samverkan med nämnder och verksamheter med upprättandet av dokumenthanteringsplaner (DA-planer) samt arkivbeskrivningar över verksamheten som bedrivs.
 • Utarbetar övriga styrdokument för kommunens arkiv och informationshantering
 • Informerar och utbildar kommunens medarbetare i arkiv och informationshantering
 • Bevakar förändringar i lagar och föreskrifter inom området arkiv och informationshantering
 • Deltar i utvecklingsarbetet av kommunens informationshantering
 • Medverkar i olika projekt och arbetsgrupper i syfte att bevaka frågorna inom arkiv och informationshanteringen
 • Ger information inför leveranser av arkivhandlingar till Kommunarkivet
 • Ordnar och förtecknar arkiv i Kommunarkivet
 • Ansvarar för att göra informationen i Kommunarkivet tillgänglig vid såväl interna som externa förfrågningar
 • Ansvarar för vården av arkivbeståndet i Kommunarkivet

Internationell kod 

Åre kommunarkivs internationella kod är: SE/Z021. Alla arkivbestånd innehåller denna kod - exempel:

 • SE/Z021/Å74-KS
 • Sverige / Åre kommunarkiv / Åre kommun (1974- ) / Kommunstyrelsen