Återbruket textilier

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde eller återgång på arbetsmarknaden.

Detta sker i individuellt utformade insatser såsom exempelvis arbetspraktik, arbetsträning, coachning, språkpraktik och subventionerade anställningar.

Insatserna ges i samarbete och efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan.

Inom arbetsmarknadsavdelningen finns en stor bredd av arbetsuppgifter, såväl utomhus som inomhus, tyngre som lättare.  Exempel på verksamheter där AMA erbjuder platser:

  • Återbruket, Järpen
  • Arbetsmarknadsenheten (postkörning, transporter, parkskötsel, skräpplockning med mera runt om i kommunen)
  • Växthuset (odling och hantverk)
  • Köket (café och köksarbete)
  • Resurs inom andra verksamheter i kommunen, till exempel vården eller barnomsorgen

Kontakten in till AMA sker genom en handläggare på Arbetsförmedlingen, en arbetsmarknadskoordinator från AMA eller inflyttarservice eller en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. AMA försöker alltid i största möjliga utsträckning matcha individer utifrån deras kompetens och intresseområden eftersom det är lättare att må bra och utvecklas om man trivs på sin arbetsplats.

En insats på AMA kan pågå i allt från några månader till flera år, allt utifrån individens behov och förutsättningar. De flesta som är anställda inom AMA har en subventionerad anställning via Arbetsförmedlingen. Anställningen är tidsbegränsad och lön ges enligt kollektivavtal. När anställningen påbörjas upprättas en planering och en överenskommelse som grundar sig i målsättningen efter tiden inom AMA. Ett mål kan till exempel vara att öka i arbetsutbud, bli bättre på svenska eller att efter tiden på AMA kunna gå vidare till ett reguljärt arbete.

Är du arbetsgivare och vill ta emot någon på praktik eller kan erbjuda en möjlighet till anställning? Läs mer om vår arbetsgivarservice här.

Genom anpassad sysselsättning för personer på väg mot en egen försörjning bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Nu öppnar vi allt om jobb igen

Nu slår vi upp dörrarna till allt om jobb och utbildning igen! Kom och träffa representanter från Arbetsmarknadsavdelningen, Inflyttarservice och Lärcentrum.

På allt om jobb kan du ställa dina frågor och få tips och stöd i jobbsökandet eller inför utbildningen.

Plats och tid

När: Varje tisdag mellan 13.00 - 15.00
Var: Vi finns i Lunden, i samma lokaler som SFI och Statens Servicecenter. Norra vägen 16 c, Järpen.

Jul och nyår 

Under jul och nyår (v.51 till v.1) är allt om jobb stängt. Öppnar igen tisdagen den 9 januari 2024 (v.2)