Du som bor hemma i ditt ordinära boende och behöver hjälp och stöd för att klara vardagen kan få hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ska du ges möjlighet att leva ett självständigt liv och känna trygghet i att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänsten erbjuder olika insatser för att underlätta din vardag.

Servicetjänster omfattar städning, tvätt och inköp. Servicetjänster beviljas med max 8 timmar per månad. Du  bestämmer själv vilka servicetjänster och hur många timmar per månad du vill använda

Personlig omvårdnad omfattar till exempel personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar, stöd vid måltid och promenader. Personlig omvårdnad kan beviljas dygnet runt utifrån ditt individuella behov.

Matservice omfattar att få färdiglagad mat i matlåda levererad till bostaden.

Trygghetslarm kan du beviljas om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende.

Ledsagarservice är en personligt utformad service som ska underlätta att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Om du vill ansöka om dessa insatser vänder du dig till en biståndshandläggare (se kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt).

icon Riktlinjer för biståndsbedömning (145.7 kB)

 
 

Fjärrtillsyn

Projektet fjärrtillsyn pågår fram tills december 2019 och syftar till att öka trygghet och sömnkvalité. Är du nyfiken på fjärrtillsyn kontaktar du din biståndshandläggare.

Med fjärrtillsyn får du en trygg och ostörd nattsömn. Omvårdnadspersonalen loggar in till en kamera som är monterad i ditt hem. Genom kameran ser de en ögonblicksbild av din säng. Du tillsammans med omvårdnadspersonalen kommer överens om vilka/vilken tidpunkt tillsynen ska genomföras.  

 

Är du inte synlig via kameran vid tillsynen görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte är synlig, kontaktar omvårdnadspersonalen nattpatrullen som då kommer hem till dig. Hur lång tid det tar för nattpatrullen att komma hem till dig beror på var du bor och var de befinner sig.

Det finns inte någon inspelningsfunktion, ljudfunktion och det går inte att göra ett tillsynsbesök via kameran en annan tid än vad ni kommit överens om. Det är endast behörig omvårdnadspersonal inom Åre kommun som kan logga in, med hjälp av ett personligt inlogg, och utföra tillsynen. Alla tillsynsbesök via kameran registreras med vilken tid och vem som genomförde tillsynen.  

Fördelar med fjärrtillsyn:
* Ostörd nattsömn
* Tysta tillsyner
* Trygghet

Din biståndshandläggare erbjuder dig att testa fjärrtillsyn. Du och dina anhöriga får information om hur tillsynen går till och hur kameran fungerar. Du kan när som helst välja att avsluta insatsen fjärrtillsyn. Väljer du att avsluta kommer det inte att påverka din rätt till andra insatser.

 

1. Först får du ett beslut om fjärrtillsyn.
2. Tillsammans med omvårdnadspersonalen kommer ni överens om vilka/vilken tidpunkt tillsynen ska genomföras.
3. Kameran installeras i ditt hem.
4. Omvårdnadspersonalen genomför fjärrtillsynen på de tider ni kommit överens om.

Vid tekniska fel med fjärrtillsynen kommer omvårdnadspersonalen att kontakta nattpatrullen som då åker hem till dig.

Projektet fjärrtillsyn pågår perioden februari 2018- december 2019. Under perioden finns det fyra stycken kameror som kan erbjudas till personer som har insatsen nattillsyn. Efter projektperioden kommer det genomföras en utvärdering av fjärrtillsyn tillsammans med dig, anhöriga och personal.

Efter det kommer Åre kommun fatta ett beslut om insatsen kommer erbjudas eller inte inom kommun. Vi kan inte garantera att fjärrtillsyn kommer att erbjudas efter 31 december 2019 vilket innebär att din insats om fjärrtillsyn kan komma att ersättas med fysisk tillsyn.