Du som bor hemma i ditt ordinära boende och behöver hjälp och stöd för att klara vardagen kan få hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ska du ges möjlighet att leva ett självständigt liv och känna trygghet i att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänsten erbjuder olika insatser för att underlätta din vardag.

Servicetjänster omfattar städning, tvätt och inköp. Servicetjänster beviljas med max 8 timmar per månad. Du  bestämmer själv vilka servicetjänster och hur många timmar per månad du vill använda

Personlig omvårdnad omfattar till exempel personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar, stöd vid måltid och promenader. Personlig omvårdnad kan beviljas dygnet runt utifrån ditt individuella behov.

Matservice omfattar att få färdiglagad mat i matlåda levererad till bostaden.

Trygghetslarm kan du beviljas om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende.

Ledsagarservice är en personligt utformad service som ska underlätta att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Om du vill ansöka om dessa insatser vänder du dig till en biståndshandläggare (se kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt).

pdf Riktlinjer för biståndsbedömning (145 KB)