Bild på en man vid en whiteboardtavla

Personalen på Åre kommuns förskolor har fem gemensamma utvecklingsdagar varje år. Syftet är att kunna ha kommunövergripande utvecklingssatsningar som bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet. 

Genom att informera om aktuella datum i god tid är vår förhoppning att det finns barn som kan vara lediga, eller alternativt korta ner schematiden dessa dagar. Då vi är medvetna om att det inte är alla som har denna möjlighet, kommer vissa förskolor i kommunen att hålla öppet för att kunna tillmötesgå vårdnadshavares behov.

Respektive förskola kommer informera sina vårdnadshavare i god tid för att få in underlag på hur behovet ser ut, samt informera om vilka förskolor som håller öppet.

De dagar som gäller för 2022 är:

  • 10 januari
  • 20 juni

De dagar som gäller för 2023 är:

  • 9 januari
  • 19 juni

Har ni några funderingar kring detta är ni välkommen att kontakta respektive rektor eller Kajsa Pettersson, verksamhetschef för Åre kommuns förskolor.