Familjecentralen Hjärtat

Familjecentralen Hjärtat ligger i Järpen och vänder sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–5 år i Åre kommun. Vi har ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag, med barnet i centrum.

Här finns tillgång till barnmorskemottagning, barnhälsovård, integrationsservice, förebyggande socialtjänst för råd och stöd kring familjefrågor och föräldrastöd samt öppen förskola. Verksamheterna samverkar med varandra med familjernas bästa i fokus.

Föräldrautbildning för nyanlända kommer att starta vecka 45 för språkgrupp tigrinja med tolk. Anmäl till Jenny.

Besök vår Facebooksida

Ordinarie öppettider

Måndagar kl. 09.30-13.00
Torsdag kl. 09.30-13.00
Fika cirka kl. 11.30

Måndagar erbjuder vi:

  • Spädbarnsmassage i grupp. Löpande, anmäl ditt intresse så bokar vi in dig.

Torsdagar erbjuder vi:

  • Föräldrautbildning, Ömsesidig respekt med Mona Hedström.
  • Babybokstund och sångstund kl. 09.30 med Jenny och barnbibliotekarien Anna. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Öppna förskolan är en mötesplats på Familjecentralen där du träffar andra föräldrar och barn i åldern 0–5 år och har möjlighet att skapa nya kontakter. På Öppna förskolan är barnet i centrum och de erbjuds lek och aktivitet tillsammans med dig som förälder. Familjecentralen bjuder på enkelt fika.

Kerstin Jonsson arbetar på barnmorskemottagningen och barnhälsovården på Familjecentralen. Hon finns på plats de tider vi har öppet. BVC samverkar med övriga verksamheter på Familjecentralen för att främja barns och föräldrars välbefinnande. Barnmorskemottagningen erbjuder blivande föräldrar medicinskt, psykologiskt och socialt stöd.

 

Barnmorskans uppgifter är bland annat:

* Preventivmedelsrådgivning

* Kontroller av gravida

* Cellprovskontroller

 

Mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri.

 

Barnhälsovården följer barnhälsovårdens basprogram för att främja hälsa, trygghet och utveckling hos barnen samt vara ett stöd för föräldrarna i deras föräldraroll.

Barnhälsovården är kostnadsfri. De som arbetar har tystnadsplikt.

Den förebyggande socialtjänsten erbjuder föräldrar råd och stöd, någon att prata med om:

* frågor och funderingar kring föräldrarollen

* oro kring barnet

* funderingar kring samspel och anknytning

* relationsproblem

* familjekriser

* familjerättsliga frågor

 

Socionomen som finns på Familjecentralen arbetar inte med myndighetsutövning och skriver inga journaler.

 

Samtalen är kostnadsfria.

Kulturtolken kommer att finnas med i verksamheten som språkstöd och kulturbrygga. Kulturtolken pratar arabiska.