Bygglov kan behövas om du vill göra ändringar i det du ska bygga efter att du fått bygglov.

Du behöver alltid kontakta oss

Vissa mindre ändringar kan hanteras i samma bygglov, men du behöver alltid diskutera det med din handläggare på kommunen innan.

Så fort du får reda på att det du bygger inte följer det bygglov du har fått beviljat så behöver du själv kontakta oss. Din handläggare kommer då hjälpa dig att ta reda på om du behöver söka ett nytt bygglov eller om det kan hanteras som en ändring inom samma bygglov.

Så här kontaktar du byggenheten

Om det inte går att göra som ändring i beviljat bygglov så behöver du söka nytt bygglov.

Nytt bygglov för ändring av beviljat bygglov

Kostnaden för ett nytt bygglov beror på ändringarnas omfattning och vad ditt ärende gäller. Kontakta din handläggare för att få veta mer om kostnad och handläggningstid.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • ansökningsblankett
  • samma typer av handlingar som du behövde i det första ärendet