Om du vill begrava din häst själv måste det ske på en lämplig plats enligt kommunens anvisningar. För att få anvisningar från kommunen ska du fylla i blanketten:

pdf Begäran om anvisning för begravning av död häst (259 KB)

Blanketten skickar du sedan till miljöavdelningen. Till blanketten ska du bifoga en karta där du har markerat dina förslag på begravningsplatser.

Avgift

För att handlägga din begäran tar vi ut en avgift. Vi baserar avgiften på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme för 2019 är 1 231 kronor.