Boendestöd finns för dig som är över 18 år, har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett behov av socialt stöd i hemmet.

Boendestöd är ett individuellt anpassat socialt och praktiskt stöd som utgår från ditt behov. Det ska ge dig en förbättrad livssituation och möjlighet att hantera vardagslivet.

pdf Folder om boendestöd (641 KB)

För att söka boendestöd, vänd dig till socialtjänsten (se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt).