Enligt den nya dricksvattenförordningen (LIVSFS 2022:12), som trädde i kraft den 1 januari 2023, införs nya krav på undersökningsprogram för dricksvattenanläggningar, bland annat gällande provtagning av råvatten. För att underlätta för verksamheter, särskilt mindre sådana, har miljöavdelningen utvecklat en e-tjänst som erbjuder stöd i hanteringen av dessa krav.

Sedan den första januari ställs det nya krav i undersökningsprogrammet gällande bland annat provtagning av sitt råvatten. Detta kommer att börja gälla i Åre kommun den 1 januari 2026. Ni som verksamhet har skyldighet att inkomma med ett förslag på undersökningsprogram, detta program ska fastställas av oss på miljöavdelningen och ska förnyas minst var 6 år.

Vi har förståelse för att detta kan kännas som en svår fråga, särskilt för er som har en liten verksamhet. För att underlätta denna process har miljöavdelningen lanserat en e-tjänst för att stödja er med detta.

E-tjänsten

Länk till e-tjänsten hittar du här»

I e-tjänsten finns tabeller som specificerar antalet prov som er anläggning behöver utföra. Antalet prov beror på er anläggnings produktion eller på hur många personer anläggningen förser med vatten. Om er anläggning förser offentlig eller kommersiell verksamhet omfattas ni av dessa krav, även om ni inte når minimikraven på 10 kubikmeter per dygn eller 50 personer enligt föreskriften.

Övriga frågor?

Har ni frågor eller behöver rådgivning är ni välkomna att kontakta livsmedelsenheten på följande sätt:
Via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Telefon: 0647-16100, där ni begär att få prata med en livsmedelsinspektör.