Du är med största sannolikhet redan en bra förälder. Men som alla andra som har en viktig ledarskapsroll kan det vara bra att fylla på med tankar och idéer om hur man kan agera i olika situationer.

Exempelvis kring hur vi kan ge barn en god självkänsla och hur kan vi bemöta varandra för att skapa tillit? Hur kan vi vuxna hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbing. Vilka gränser är ok och hur kan vi sätta gränser på ett sätt så att det blir bra för både barn och förälder?

Föräldragrupper i Ömsesidig respekt erbjuds alla nyblivna föräldrar i Åre kommun sedan drygt 10 år via BVC. Sedan hösten 2017 finns även grupper på arabiska och tigrinja. Åre kommun vill nu erbjuda föräldragrupper i fler åldrar. Vi vet att föräldraskapet ibland sätts på prov när barnen blivit större. Nya utmaningar uppstår när barnen prövar sin vilja i 3-årsåldern, börjar skolan eller har nått tonåren. Det kan då kan vara till stor hjälp att träffa andra i liknande situation för att bli medveten om sitt föräldraskap och få stöd och verktyg att komma vidare.

Vi vill att föräldragrupperna ska inspirera till en medvetenhet om vilka värden ledarskapet ska bygga på och vidareutveckla den kunskap som redan finns hos var och en. När vi möter varandra med ömsesidig respekt ger det möjligheter till varma, tillitsfulla och goda relationer vilket får oss alla att må bra.

Föräldragrupperna innehåller idag 6 ämnen fördelade på 7 träffar och vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar:

  • Gränssättning
  • Emotionell coaching – hur vi hjälper vårt barn att hantera känslor och komma över motgångar
  • Självkänsla
  • Mobbning
  • Sömn och återhämtning för hela familjen
  • Kost