Hemvård & boenden

Anhörigsamordnare:
0647-164 64

Arbetsterapeuter: telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00
Mörsil - Hallen , 0647-164 54
Järpen - Undersåker , 0647- 164 56
Åre - Duved - Kall , 0647-164 36

Avgiftshandläggare:
0647-163 49

Biståndshandläggare:
Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.30.
Övrig tid går det att lämna röstmeddelande.

Järpen Mitt, 0647-164 07, 0647-163 56
Mattmar, Hallen, 0647- 164 40
Åre/Duved området och Undersåkers ytterområden 0647-164 37
Kall, Mörsil, Undersåkers by och norra Järpen 0647-164 01
LSS, 0647-164 80 

Fixartjänst, telefontid måndag-fredag kl. 08.00-15.00
0647- 164 75

Personal särskilt boende:
Duved, Fjällglimten plan 3, 0647-168 79. Fjällglimten plan 4, 0647-168 64.
Hallen, Fjällvinden/Bjurgården, 0647-163 82.
Järpen (Notvallen), Solhöjden 0647- 164 41, Norrskenet 0647-164 74, Utsikten 0647- 164 24, Solsidan 0647-190 11.
Järpen (Tallkronan), östra 0647 - 164 50
Kall, 070-200 37 30
Mörsil (Thomégården), 0647-660008

Legitimerad personal:
Arbetsterapeut: 
telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00
Mörsil - Hallen, 0647 - 164 54
Järpen - Undersåker, 0647 - 164 56
Åre - Duved - Kall, 0647 - 164 36

Sjukgymnast: telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00
Mörsil - Hallen, 0647-164 49
Undersåker-Åre-Duved-Kall, 0647-164 39
Järpens samhälle - Kallvägen till Järpbyn - E 14 till Undersåker, 0647 - 162 08

Sjuksköterska särskilt boende: telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00
Notvallens gruppboende, Järpen, 0647 - 164 60
Tallkronans gruppboende, Järpen, 0647 - 164 70
Skogsbygårdens gruppboende, Kall, 0647 - 169 81
Thomégårdens gruppboende, Mörsil, 0647 - 164 66
Fjällglimtens gruppboende, Duved, 0647 - 168 72
Fjällvindens gruppboende/Bjurgården, Hallen, 0647 163 76

Distriktssköterska: telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00
Järpen, 0647 - 164 61
Mörsil, 0647 - 164 62
Kall, 0647 - 169 81
Åre/Duved, 0647 - 168 72
Hallen, 0647 - 163 76

Syn- och hörselombud
Järpen, 0647-164 51 (Tallkronan och Notvallen)
Järpen-Mörsil, 0647-10614, 070-236 80 94 (hemtjänst)
Kall, 0647-411 38 (Skogsbygården och hemtjänst)
Åre-Duved, 0647- 168 76 (Fjällglimten och hemtjänst)
Mörsil, 0647-66 00 08 (Thomégården) 
Hallen, 0647-163 81 (Bjurgården och hemtjänst) 

Karl Dumky

tf hemvårdschef Telefon: 0647-164 15 karl.dumky@are.se
Iris Kjellander

Iris Kjellander

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Telefon: 0647-164 21 mas@are.se

Särskilt boende, Kall och Legitimerad personal

Anna Svensson, enhetschef Telefon: 0647-168 73 anna.svensson@are.se
Hemvård mitt

Hemvård mitt

Margitha Ridell, enhetschef Telefon: 0647-161 24 margitha.ridell@are.se
Särskilt boende, Hallen och Hemvård öst

Särskilt boende, Hallen och Hemvård öst

Annelie Lundin, enhetschef Telefon: 0647-163 80 annelie.lundin@are.se
Särskilt boende, Järpen (Tallkronan)

Särskilt boende, Järpen (Tallkronan)

Camilla Sjöström, enhetschef Telefon: 0647-164 58 camilla.sjostrom@are.se

Särskilt boende, Duved och Hemvård väst

Emily Sundström, enhetschef Telefon: 0647-168 71 emily.sundstrom@are.se

Särskilt boende, Järpen (Notvallen)

Monica Persson, enhetschef Telefon: 0647-164 29 monica.persson@are.se
Särskilt boende, Mörsil (Thomégården)

Särskilt boende, Mörsil (Thomégården)

Jenny Nilsson, enhetschef Telefon: 0647-163 50 jenny.nilsson@are.se