Antalet invånare fortsätter att öka i Åre kommun.

Den 31 december 2021 hade Åre kommun en folkmängd på 12 271 personer spridda över 8 263 kvadratkilometer. Folkmängden är en ökning med 222 personer sedan förra årsskiftet. Fördelat på kön är 6 391 män och 5 880 kvinnor.

2021 års befolkningsökning kan till stor del förklaras med ett positivt flyttnetto på 164 personer. Det är alltså fler personer som flyttar till Åre kommun än som flyttar från kommunen – en trend kommunen haft under många år.

Under 2021 föddes det 139 barn i kommunen. 87 personer avled 2021. Detta ger ett totalt födelseöverskott på 52 personer i kommunen. Större delen av befolkningen bor längs E14. Järpen är centralort och där bor cirka 1 700 invånare.

Befolkning i Åre kommun

Nedan redovisas befolkningsstatistik enligt Statistikmyndigheten SCB:s officiella siffror för hela Åre kommun från år 1965 till 2021 i femårsintervall.

Befolkning per åldersgrupp år 2021

Kommuner i siffror

Hos Statistikmyndigheten, SCB, finns samlad statistik om alla Sveriges kommuner. I deras webbapp ”Kommuner i siffror” kan du jämföra Åre kommun med andra kommuner.

Kommuner i siffror – SCB »