Antalet invånare fortsätter att öka i Åre kommun.

Den 31 december 2022 hade Åre kommun en folkmängd på 12 330 personer spridda över 8 263 kvadratkilometer. Folkmängden är en ökning med 59 personer sedan förra årsskiftet. Fördelat per kön: 6 409 män och 5 921 kvinnor.

Under 2022 föddes det 137 barn i kommunen och 74 personer avled. Detta ger ett totalt födelseöverskott på 63 personer i kommunen. Större delen av befolkningen bor längs E14. Järpen är centralort och där bor cirka 1 700 invånare.

Vid halvårsskiftet 2022-06-30 var det totalt 12 206 skrivna personer i Åre kommun, varav 6 373 män och 5 833 kvinnor. Det innebär att antalet minskade med 65 personer från årsskiftet. Om man däremot jämför med förra halvårsskiftet, 2021-06-30, då siffran var 11 953 innebär det istället en ökning med 253 personer.

Befolkning i Åre kommun

Befolkning år 2018-2022

Befolkningsförändring år 2018-2022

Procentuell fördelning 31 december 2022 i Jämtland/Härjedalen

Befolkningsutveckling 20 år: 2003–2022

Befolkningsökning, 5-årsintervall: 1965–2022

Kommuner i siffror

Hos Statistikmyndigheten, SCB, finns samlad statistik om alla Sveriges kommuner. I deras webbapp ”Kommuner i siffror” kan du jämföra Åre kommun med andra kommuner.

Kommuner i siffror – SCB »