Antalet invånare fortsätter att öka i Åre kommun.

Den 31 december 2023 hade Åre kommun en folkmängd på 12 464 personer spridda över 8 263 kvadratkilometer därav land 7 195. Folkmängden är en ökning med 134 personer sedan förra årsskiftet. Fördelat per kön: 6 510 män och 5 954 kvinnor. Flyttnetto blev +87 varav 1 078 flyttade in och 991 flyttade ut.

Under 2023 föddes det 132 barn i kommunen och 81 personer avled. Detta ger ett totalt födelseöverskott på 51 personer i kommunen. Större delen av befolkningen bor längs E14. Järpen är centralort och där bor cirka 1 700 invånare.

Vid halvårsskiftet 2023-06-30 var det totalt 12 305 skrivna personer i Åre kommun, varav 6 404 män och 5 901 kvinnor. Det innebär att antalet minskade med 25 personer från årsskiftet. Om man däremot jämför med förra halvårsskiftet, 2022-06-30, då siffran var 12 206 innebär det istället en ökning med 99 personer.

Befolkning i Åre kommun

Befolkning år 2019-2023

Befolkningsförändring år 2019-2023

Befolkning i 12 åldersgrupper år 2021-2022-2023

Befolkningsökning, 5-årsintervall: 1965–2023

Utveckling per område 2019-2023

Befolkningsutveckling 20 år: 2003–2022

Procentuell fördelning 31 december 2022 i Jämtland/Härjedalen

Kommuner i siffror

Hos Statistikmyndigheten, SCB, finns samlad statistik om alla Sveriges kommuner. I deras webbapp ”Kommuner i siffror” kan du jämföra Åre kommun med andra kommuner.

Kommuner i siffror – SCB »