Vy över Björnänge

Miljöavdelningens uppdrag är att värna kommuninnevånarnas hälsa och miljön i kommunen, både idag och för kommande generationer.

Vi finns tillhands för att hjälpa privatpersoner och företag med råd och information. Vi tolkar lagstiftningen så att miljö- och hälsonyttan samt livsmedelssäkerheten vägs mot ekonomisk rimlighet och teknisk möjlighet. Dessutom har vi skyldighet att ingripa mot överträdelser.

I vårt arbete ingår tillsyn och prövning av lantbruk, avlopp, avfall, förorenade områden, skolor, hygienlokaler med mera samt livsmedelskontroll.

Det strategiska miljöarbetet leds av samhällsbyggnadskontoret och myndighetsutövningen på miljö-och livsmedelsområdet hanteras av miljöavdelningen. Av tillsynsplanen framgår verksamhetensplanering.

pdf Tillsynsplan 2020 (318 KB)

Kontakt

Miljöavdelningen nås via kundtjänst på telefonnummer 0647-161 00. Under perioden 29 juni - 31 augusti gäller förändrade telefontider. Telefontider under den aktuella perioden är måndag-fredag, kl. 10.00-11.00.

Om du har generella frågor kan du ställa dem via vår kundsupport: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du redan har ett ärende eller vill registrera ett ärende ska det skickas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.