Det finns olika bestämmelser som gäller i nedskräpningsärenden. Huvudregeln är att det är nedskräparen som ansvarar för att skräpet plockas bort.

Om det inte går att reda ut vem som skräpat ner faller ansvaret att städa upp på kommunen. Detta gäller ute i naturen där allmänheten fritt får färdas det vill säga i princip där allemansrätten gäller. Nedskräpning är enligt 29 kapitlet 7 § Miljöbalken straffbart och ska därför även lämnas till åklagaren. Det går endast att göra i de fall då man har en misstänkt nedskräpare.

Upptäcker du att en allmän plats eller en fastighet som allmänheten har tillträde eller insyn till har skräpats ner kan du anmäla det till miljöavdelningen via nedanstående blankett.
pdf Anmälan olägenhet - miljöskydd (109 KB)

Om det rör sig mer om en ovårdad tomt där gräsmattan är oklippt, fastigheten har mycket till exempel bråte/upplag på tomten (inte miljöfarligt) eller att det till exempel är fullt med byggavfall som blåser från en fastighet ska du anmäla det till byggenheten på mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmäl något anonymt

I vissa fall kan det kännas tryggt att inte uppge vem man är. Du har möjlighet att vara anonym när du vill anmäla någon form av olägenhet till Miljöavdelningen.

 

Anonyma ärenden kan vara svåra att handlägga

Om du väljer att lämna till exempel ett klagomål till Miljöavdelningen anonymt så är det svårt för oss att utreda det om de uppgifter du lämnat inte är tillräckliga. Vi behöver ofta kompletterande uppgifter, och någon form av kontaktuppgifter kan vara nödvändigt för att återkoppla. Vi kan inte skicka eventuella beslut till dig när vi inte vet din adress, du kan därmed inte överklaga beslutet. Viktigt att känna till är att klagomål som rör boendemiljö är omöjliga att utreda utan tillträde till bostaden.

 

Om du vill vara anonym i kontakten med oss tänk då på att INTE uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter så omfattas de av offentlighetsprincipen.

 

Vill du vara anonym i din kontakt med oss är det viktigt att du inte uppger ditt namn, ditt telefonnummer eller din adress varken muntligen eller skriftligen. 

 

Alla handlingar, inklusive mejl, som kommer in till kommunal verksamhet är allmänna handlingar. En kommun är som huvudregel skyldig att bevara allmänna handlingar vilka ofta innehåller personuppgifter. Dessutom gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att enskilda på förfrågan har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta kan innebära att personuppgifter lämnas ut som en del av allmän handling och där med inte omfattas av GDPR.

 

Miljöavdelningen kan inte bortse från dina kontaktuppgifter när vi väl har fått dem.

 

Du kan inte kontakta oss via mejl utan att riskera att din anonymitet röjs, då avsändaradressen också är en allmän handling. Även om din e-postadress inte innehåller ditt namn så kan det vara så att du uppgav ditt namn när du registrerade mejladressen och då kan ditt namn synas ändå. 

 

Gör så här om du vill vara anonym

Handlingar skickas med brev utan att innehålla några kontaktuppgifter eller avsändaradress. I blanketter och formulär måste du utelämna information om vem du är om du vill vara anonym.

 

Du kan även ringa vår kundtjänst men kom ihåg att inte uppge ditt namn. Vi har nummerpresentatör, men vi noterar inte ditt telefonnummer om du meddelar att du vill vara anonym. Om du trycker #31# innan du slår numret till oss så syns inte det nummer du ringer ifrån, många telefoner har även denna funktion via menyval.

Vad säger lagstiftningen?

Grundläggande regeln som förbjuder nedskräpning är 15 kap 30 § Miljöbalken. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. I plan- och bygglagen framgår det att fastighetsägaren ska städa/hålla sin tomtmark i vårdat skick. Med tomtmark anses enligt Naturvårdsverket i det här sammanhanget utgöra ”hemfridszonen”, detta gäller även för jordbruksfastigheter.

Vad är avfall?

Det finns olika typer av avfall. Vanligtvis delas avfall in i vanligt avfall och farligt avfall.

Avfall

 • Papper
 • Plast
 • Kartong
 • Metall
 • Glas
 • Matrester
 • Hushållsavfall

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Det kan till exempel vara:

 • Skrotbilar, maskiner och andra fordon
 • Däck och fordonsdelar
 • Batterier
 • Eternit
 • Kemikalier (oljor, färg, bekämpningsmedel)
 • Lysrör
 • Elavfall

Vad säger Naturvårdsverket?

Naturvårdsverket menar att skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av många människor. Studier visar att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till mer nedskräpning och andra problem så som skadegörelse. Städningen innebär kostnader för kommuner och skattebetalare, pengar som skulle kunna användas till annat.

Skräpet skadar vår miljö

Nedskräpning ger skador på djur och människor, sprider kemikalier och medför negativa effekter för turistnäring, handel, företagande och friluftsliv. Skräp som hamnar i hav, sjöar och vattendrag skadar fåglar och marina däggdjur.