Det finns olika bestämmelser som gäller i nedskräpningsärenden. Huvudregeln är att det är nedskräparen som ansvarar för att skräpet plockas bort.

Om det inte går att reda ut vem som skräpat ner faller ansvaret att städa upp på kommunen. Detta gäller ute i naturen där allmänheten fritt får färdas det vill säga i princip där allemansrätten gäller. Nedskräpning är enligt 29 kapitlet 7 § Miljöbalken straffbart och ska därför även lämnas till åklagaren. Det går endast att göra i de fall då man har en misstänkt nedskräpare.

Upptäcker du att en allmän plats eller en fastighet som allmänheten har tillträde eller insyn till har skräpats ner kan du anmäla det till miljöavdelningen via nedanstående blankett.
pdf Anmälan olägenhet - miljöskydd (138 KB)

Om det rör sig mer om en ovårdad tomt där gräsmattan är oklippt, fastigheten har mycket till exempel bråte/upplag på tomten (inte miljöfarligt) eller att det till exempel är fullt med byggavfall som blåser från en fastighet ska du anmäla det till byggenheten på mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vad säger lagstiftningen?

Grundläggande regeln som förbjuder nedskräpning är 15 kap 30 § Miljöbalken. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. I plan- och bygglagen framgår det att fastighetsägaren ska städa/hålla sin tomtmark i vårdat skick. Med tomtmark anses enligt Naturvårdsverket i det här sammanhanget utgöra ”hemfridszonen”, detta gäller även för jordbruksfastigheter.

Vad är avfall?

Det finns olika typer av avfall. Vanligtvis delas avfall in i vanligt avfall och farligt avfall.

Avfall

 • Papper
 • Plast
 • Kartong
 • Metall
 • Glas
 • Matrester
 • Hushållsavfall

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Det kan till exempel vara:

 • Skrotbilar, maskiner och andra fordon
 • Däck och fordonsdelar
 • Batterier
 • Eternit
 • Kemikalier (oljor, färg, bekämpningsmedel)
 • Lysrör
 • Elavfall

Vad säger Naturvårdsverket?

Naturvårdsverket menar att skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av många människor. Studier visar att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till mer nedskräpning och andra problem så som skadegörelse. Städningen innebär kostnader för kommuner och skattebetalare, pengar som skulle kunna användas till annat.

Skräpet skadar vår miljö

Nedskräpning ger skador på djur och människor, sprider kemikalier och medför negativa effekter för turistnäring, handel, företagande och friluftsliv. Skräp som hamnar i hav, sjöar och vattendrag skadar fåglar och marina däggdjur.