Det händer att föräldrar efter en separation inte på egen hand klarar av att komma överens gällande barnens vårdnad, boende, umgänge och hur försörjningen om de gemensamma barnen ska se ut. Föräldrar kan då vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att ansöka om samarbetssamtal. Båda föräldrarna måste då önska samarbetssamtal.

Strävan med samtalen är att föräldrarna ska kunna enas om hur det ska se ut kring de gemensamma barnen utan att de behöver vända sig till domstolen. Under samarbetssamtal kan avtal gällande vårdnad, boende och umgänge upprättas som ska godkännas av socialnämnd och sedan av domstol.

Om föräldrar vänt sig till domstol så kan domstolen besluta om att föräldrar först ska försöka lösa tvister genom samarbetssamtal och då ge socialtjänsten i hemkommunen uppdrag om att genomföra samtalen och sedan meddela domstolen hur det fungerat och vad de lett till.

Samtalen är kostnadsfria, de sker under sekretess och de sker med barnens bästa och barnets behov i fokus. Samtalsledarna har ingen rätt att fatta beslut utan ska stödja föräldrarna i att fatta gemensamma beslut som är till barnens bästa. Utifrån barnets ålder och utveckling ska det tas hänsyn till hens önskemål och synpunkter.

Ansökan

Vid behov av samarbetsavtal ska nedanstående ansökningsblankett fyllas i och skickas till:

IFO
Åre kommun
Box 201
837 22 Järpen

pdf Ansökan samarbetssamtal (83 KB)

För ytterligare frågor kontakta Individ- och familjeomsorgen.