Åre kommuns inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer. Alla kommunens inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Varför upphandling?

Upphandlingsmyndighetens film beskriver kortfattat grundprinciperna bakom offentlig upphandling.

Annonserade upphandlingar

Åre kommuns upphandlingar annonseras via upphandlingsverktyget Mercell Opic där samtliga leverantörer kan hämta ut förfrågningsunderlag gratis.

Direktupphandling och leverantörsregister

För inköp under direktupphandlingsgränsen (700 000 kronor år 2022), så behöver inte upphandlingen annonseras. Förfrågan skickas i stället direkt till minst två leverantörer, enligt en intern policy. För att ha bättre chans att få en förfrågan när direktupphandling sker utan annons, registrera gärna ditt företag i Mercell Opics leverantörsregister, där Åre kommun och andra upphandlande myndigheter kan hitta ert företag via exempelvis bransch.

Att skriva anbud för första gången kan kännas svårt, både för stora och små företag.

På Upphandlingsmyndighetens hemsida kan du lära dig hur du, steg för steg, går tillväga för att lämna anbud. Även Mercell har information om detta. Här kan du se deras webinarium om att förbereda sig på bästa sätt.

Anbudet skickas in elektroniskt via vårt upphandlingsverktyg. Här finns en kort instruktionsfilm om att skicka in elektroniskt anbud med Mercell TendSign.

Efteråt får du ett kvitto på att ditt anbud har skickats in.

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör. Längst ner på deras sida finns två filmer med anbudsskola.

Via ovanstående länk till upphandlingsmyndigheten finns flera bra tips att tänka på. Här följer några till:

  • Alla frågor och svar publiceras löpande för att ge alla anbudsgivare exakt samma information.
  • Du bör inte lämna in ditt anbud innan sista dag för att besvara frågor har passerat. Det kan komma in en fråga som gör att vi måste ändra våra ska-krav och då måste du ändra ditt anbud. Sista dag för frågor står angivet i annonsen.
  • Anbudet kan återtas, korrigeras och lämnas på nytt fram till 23.59 sista anbudsdag om det skickas via upphandlingsverktyget. Efter sista anbudsdag går det sällan att lämna kompletteringar.

När anbudstiden har gått ut gör kommunen en anbudsprövning av samtliga mottagna anbud. När resultatet av upphandlingen är klart skickas ett tilldelningsbeslut till alla leverantörer som har lämnat anbud. Vid annonserad upphandling skriver Åre kommun ett avtal med vinnande leverantör tidigast elva dagar efter underrättelse om tilldelningen, under förutsättning att upphandlingen inte överklagas eller beslutet om att tilldela leverantören omprövas av Åre kommun.