Vem ansvarar för hushållsavfallet?

Du som konsument har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats.

I Sverige har konsumenterna – det vill säga du, jag och alla andra – skyldighet att sortera och lämna vårt avfall på rätt sätt. I detta ingår att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen och lämna in till de insamlingssystem som finns.

Att slänga något med producentansvar som man redan betalat en återvinningsavgift på i soppåsen medför att du får betala för den igen för att den ska brännas upp vilket är ett slöseri med både pengar och resurser.

När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt bästa alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

Vissa saker finns det producentansvar på. Det betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt också ansvarar för att denna samlas in och återvinns.  I priset för varje produkt med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av produkten.
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av produkter med producentansvar. På FTI:s återvinningsstationer ska du lämna tidningar och förpackningar av plast, metall, glas och papper.
Du finner mer information om FTI:s återvinningstationer under följande länk. http://are.se/miljotrafik/avfallatervinning/atervinningsstationer

Kommunen har ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hushållsavfallet som samlas in från de gröna kärlen (soptunnorna) eller containrar, körs till Sundsvall där det förbränns och blir till el och värme.
Det du lämnar på återvinningscentralerna (ÅVC) återvinns så långt det är möjligt och används som råvara vid nytillverkning av produkter eller förbränns och energi utnyttjas.

Hämtning av avfall

Vid tömning ska vägen fram till och runt kärlet vara framkomlig. Kärlet ska vara fritt från is och snö. Ställ ut ditt avfallskärl senast kl. 07.00 på hämtningsdagen med öppningen ut mot vägen.

Här hittar du taxorna för överfulla kärl, extra sopor samt extra tömning:
pdf Renhållningstaxa (200 KB)

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragvikten (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte överstiga 15 kg. Vid tömning av överfulla eller för tunga kärl debiteras 180 kr/kärl (inkl. moms) + ordinarie tömningskostnad.

Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt avfallskärl är fullt kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i samband med ordinarie tömning. Det kostar 154 kr inkl moms/säck (max 100 liter och 15 kg). Du kan beställa ett större eller extra kärl till en kostnad av 180 kr inkl moms/år. Du kan även använda betalsäckar.

I Åre kommun hämtas hushållsavfall en gång varannan vecka. Det går att skriftligen minst 2 veckor i förväg beställa oftare tömning. Tömning som beställs, på blankett eller e-tjänst nedan, debiteras enligt gällande taxa. Till detta tillkommer ordinarie tömningskostnad för de kärl som töms. Extratömning kan beställas som årsbeställning eller säsongsbeställning:

 

Årsbeställning

Vet du att du har samma behov av extratömning från år till år så fyller du i blanketten/e-tjänsten för årsbeställning. Årsbeställningen gäller tills vidare och måste sägas upp skriftligt antingen av abonnenten eller kommunen.

 

Säsongsbeställning

Vet eller tror du att behovet av extratömning varierar från år till år så fyll i blanketten/e-tjänsten för säsongsbeställning.

 

pdf Extra tömning 2019/2020 (85 KB)

E-tjänst extra tömning