Vem ansvarar för hushållsavfallet?

Du som konsument har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats.

I Sverige har konsumenterna – det vill säga du, jag och alla andra – skyldighet att sortera och lämna vårt avfall på rätt sätt. I detta ingår att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen och lämna in till de insamlingssystem som finns.

Att slänga något med producentansvar som man redan betalat en återvinningsavgift på i soppåsen medför att du får betala för den igen för att den ska brännas upp vilket är ett slöseri med både pengar och resurser.

När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt bästa alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

Vissa saker finns det producentansvar på. Det betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt också ansvarar för att denna samlas in och återvinns.  I priset för varje produkt med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av produkten.
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av produkter med producentansvar. På FTI:s återvinningsstationer ska du lämna tidningar och förpackningar av plast, metall, glas och papper.
Du finner mer information om FTI:s återvinningstationer under följande länk. http://are.se/miljotrafik/avfallatervinning/atervinningsstationer

Kommunen har ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hushållsavfallet som samlas in från de gröna kärlen (soptunnorna) eller containrar, körs till Sundsvall där det förbränns och blir till el och värme.
Det du lämnar på återvinningscentralerna (ÅVC) återvinns så långt det är möjligt och används som råvara vid nytillverkning av produkter eller förbränns och energi utnyttjas.

Hämtning av avfall

Vid tömning av kärlen för restavfall och matavfall ska vägen fram till och runt kärlet vara framkomlig och vid behov snöröjd och sandad. Kärlen ska vara fria från is och snö. Ställ ut dina avfallskärl senast kl. 07.00 på hämtningsdagen med öppningen ut mot vägen och hjulen vända från vägen.

Se till att ditt avfall inte är fastfruset i avfallskärlen. En tömningsavgift tas ut för varje kärltömning även om avfallet är fastfruset och kvar i kärlen.

Här hittar du taxorna för överfulla kärl, extra sopor samt extra tömning:
pdf Renhållningstaxa (201 KB)

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragvikten (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte överstiga 15 kg. Vid tömning av överfulla eller för tunga kärl debiteras 184 kr/kärl (inkl. moms) + ordinarie tömningskostnad.

Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt avfallskärl är fullt kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i samband med ordinarie tömning. Det kostar 157 kr inkl moms/säck (max 100 liter och 15 kg). Du kan även i god tid beställa ett större eller extra kärl till en kostnad av 184 kr inkl moms/år. Du kan även använda betalsäckar.