Från 1 januari 2024 ska serveringar kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor.

Den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg respektive den som tillhandahåller mat i en engångsmatlåda ska erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. Kravet införs i syfte att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen.

Vad är en återanvändbar förpackning?

Med återanvändbar förpackning avses en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

Vad gäller enligt de nya kraven?

Från och med den l januari 2024 gäller att:

  • Den som tillhandahåller mat eller dryck i engångsmatlåda eller engångsmugg ska kunna erbjuda detta i matlådor och muggar som kan återanvändas.
  • Den som ska erbjuda återanvändbara matlådor och muggar ska välja sådana som har minst påverkan på miljö och människors hälsa och är godkända för livsmedel.
  • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • Konsumenter ska informeras om möjligheten att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda, samt om den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dessa på försäljningsstället.

Vilka omfattas inte av de nya kraven?

Kraven omfattar inte den som på den svenska marknaden tillhandahåller en engångsmugg eller en engångsmatlåda som helt består av papper eller kartong och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.

Den som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte heller av kraven. Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

Den som inte omfattas av kraven och som inte väljer att tillhandahålla återanvändningsbara muggar och matlådor ska skapa rutiner för att säkerställa att inte fler än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt. Från och med den l januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Miljösanktionsavgift

Om en verksamhet säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda och inte erbjuder möjligheten att få mat och dryck serverad i återanvändbara muggar eller matlådor kan verksamheten komma att bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Åre kommuns miljöavdelning ansvarar för tillsynen av försäljningsställen inom kommunen och kan fatta eventuella beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

Mer information

Du kan läsa mer om det nya regelverket kring återanvändbara förpackningar på Naturvårdsverkets hemsida:

www.naturvardsverket.se »