Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt samt att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras.

För att kunna uppnå detta behöver det finnas en egenkontroll inom verksamheten. Du bör ha rutiner för till exempel personalens arbetskläder, all städning och vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten är det lämpligt för att alla ska veta vilka rutiner som gäller.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen

 • Lokaler, utrustning och fordon
 • Råvaror och förpackningsmaterial
 • Säker hantering, lagring och transport
 • Hantering och förvaring av avfall
 • Skadedjur
 • Rengöring
 • Vattenkvalitet
 • Temperatur
 • Personlig hygien
 • Utbildning
 • HACCP – system för egenkontroll
 • Information och märkning
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska kriterier
 • Övriga krav

Branschriktlinjer

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Här är de vanligaste branschriktlinjerna:

 • Säker mat i din butik
 • Säker mat i servicehandeln
 • Vård, skola och omsorg – säker mat
 • Bageri och konditori
 • Restaurang
 • Säker mat i idrottsrörelsen
 • Laga mat utomhus

Informationsbroschyrer

Livsmedelsverket har även flertalet broschyrer där du får du mer information kring specifika områden som exempelvis:

 • Försäljning av små mängder primärprodukter
 • Öppna kafé
 • Importera färdigförpackade livsmedel
 • Exportera livsmedel
 • Märkning av förpackade livsmedel
 • Rådgivning i livsmedelskontrollen

 

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida