Du kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH) om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt och du ansöker i den kommun som du är folkbokförd i.

PRH för förare

Du som förare av ett fordon kan få ett PRH om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka. Du kan inte använda ett PRH när du är passagerare.

PRH för passagerare

Du som är passagerare kan få PRH om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under den tid din förare parkerar bilen. Till yngre barn utfärdas PRH endast vid särskilda skäl t ex att barnet är i behov av att ha med omfattande hjälpmedelsutrustning och att denna är svår att förflytta längre sträckor utanför fordonet eller att det är behov av närhet till fordonet.

Ett PRH gäller upp till fem år. Varje kommun beslutar om parkeringsavgifter ska betalas när ett giltigt PRH finns. I Åre kommun, är de allmänna parkeringarna avsedda och skyltade för rörelsehindrade personer med giltigt PRH, avgiftsfria. Ett PRH gäller i hela landet, oavsett vilken kommun som har utfärdat tillståndet. Ett PRH ska placeras fram i bilen så det är lätt synligt för en parkeringsvakt.

Ansökningsblankett och blankett för läkarintyg

Här hittar du ansökningsblankett och blankett för läkarintyg

Ett PRH ger dig rätt att parkera:

  • Under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter som reserverats för rörelsehindrade med ett PRH, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas.
  • Under högst tre timmar på gågata. 

Utan ett PRH

Utan ett PRH är det möjligt för alla fordonsförare att stanna och lämna av/hämta en person på en på- och avstigningsplats, på plats med parkeringsförbud eller plats reserverad för rörelsehindrade, om den skjutsade är en person som är sjuk eller har svårt att gå (TrF 11 kap 9 § punkt 7).