Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på det som förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2001:30) reglerar vilka krav som ställs på dricksvatten.

Kommunalt dricksvatten

I Åre kommun är det Tekniska avdelningen som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Regelbundet tas det prover av vattnet, s.k. egenkontroll, och åtgärder vidtas om brister upptäcks. Om din fastighet är anslutet till kommunalt vatten kan du få mer information under vår information om vatten & avlopp.