Mätningar av narkotika i avloppsvattnet visar att användandet av narkotika i Åre kommun är mer utbrett än vad man tidigare känt till. Samverkan mellan kommunen, polisen, grundskola/gymnasieskola har därför intensifierats och allmänheten har fått mer information om problemet. 

Hösten 2022 fick polisen tips om narkotika vilket ledde till narkotikatest av ett antal ungdomar. En majoritet av dem visade positivt resultat för regelbundet användande av cannabis, det vill säga hasch och marijuana. Det är bra att ungdomarna blir upptäckta och får stöd och påföljder. Mätningarna av narkotika i avloppet har visat betydligt lägre nivåer under det senaste året.

Polisen uttrycker oro över att elever i skolorna har en liberal syn på användande av narkotika, att de pratar öppet om det med varandra och att de uttrycker att de inte tror att narkotikan är skadlig för hälsan.

Det här är allvarligt och ett samhällsproblem som vi alla behöver hjälpas åt med att motverka. Det finns omfattande forskning som visar att användande av cannabis är skadligt, särskilt i ung ålder.

Inom socialtjänsten, skolan, polisen och Ung fritid kommer vi outtröttligt att arbeta med att förebygga och bryta eventuellt missbruk i tid. För att nå framgång behöver arbetet göras tillsammans med vårdnadshavare och andra vuxna. Alla behöver ta sitt ansvar.

Vad kan man göra som vårdnadshavare eller orolig vuxen?

Kortfattat:

  • Prata med barn och ungdomar om narkotika, berätta vad du tycker och lyssna på deras åsikter. Var nyfiken, diskutera utifrån från fakta (se länkar nedan).
  • Ta alltid kontakt med skola, polis, socialtjänst, ungdomscoacherna eller ung fritid om du är orolig för ett barn eller en ung person. Hellre en gång för mycket än en gång för lite! Vi lyssnar, hjälper och vägleder.
  • Lita på din magkänsla! Känns något fel så är det förmodligen det. Du känner ditt barn bäst.

Bra länkar för mer information:

  • Drugsmart.com – riktar sig till ungdomar, men även bra för vuxna.
  • Myteromcannabis.se – fakta som bemöter myter om Cannabis.
  • Polisen.se/tips – Här kan du ge tips till polisen.
  • Are.se – Mer information om att anmäla oro för barn och unga.
  • Can.se – Fakta, undersökningsrapporter och aktuell forskning.
  • Fmn.se – Föräldraföreningen mot narkotika. Intresseorganisation för vårdnadshavare som har barn med narkotikaproblem.
  • Tonarsparloren.se – Frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Mer information

Här nedan finns information om hur olika verksamheter i kommunen arbetar med allmänna problem och narkotikafrågor samt hur du kommer i kontakt med dem.

Grundskolan i Åre kommun arbetar för att uppmärksamma händelser och beteenden i och kring skolan som skulle kunna göra att vi fattar misstanke om användning av alkohol och/eller narkotika.

 

Grundskolan har ett levande samarbete med polis och socialtjänst i kommunen och kommer alltid kontakta och samverka med dessa instanser vid misstanke om till exempel användning av narkotika. 

 

Detta samarbete innefattar även en kontinuerlig dialog kring läget bland våra barn och unga och etablerade kontaktvägar att ta till vid misstanke och oro.

 

Om ni är oroliga för något som hänt på skolan, något ni hört eller liknande, så är ni välkomna att kontakta rektorn. Detta gäller så klart även om ni har mer generella frågor kring hur skolan agerar i frågor gällande alkohol och droger.

 

Mörsil skola

Rektor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0647-163 71
Biträdande rektor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0647-163 61

Hallens kyrkskola:

Rektor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0647-163 78

Duved skola:
Rektor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Biträdande rektor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Inom Jämtlands Gymnasieförbund finns en övergripande elevhälsoplan där en drogpolicy och handlingsplan för ANDT-S ingår. Där finns ärendegång och handlingsplan vid misstanke om användning av alkohol och narkotika.


Vi arbetar på flera nivåer med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete och har tät samverkan med polis, ung fritid samt socialtjänsten i Åre kommun. Våra elever kommer ofta från andra kommuner och vi strävar alltid efter samverkan även med externa hemkommuner i det förebyggande och åtgärdande arbetet. Vid misstanke om droger har vi rutinen att alltid kontakta polisen och att anmäla om oro till socialtjänsten. Därefter vidtas olika åtgärder i samverkan för att stödja eleven på vägen bort från droger.


Vi värdesätter samverkan med vårdnadshavarna och bjuder in till föräldramöten där ANDT-S alltid är en del av innehållet. Elever på gymnasieskolan blir vuxna under sin gymnasietid vilket ger oss speciella förutsättningar med det drogförebyggande arbetet, men det fortsätter naturligtvis under hela gymnasietiden.

 

Kontakt
Tova Hultqvist, rektor Åre 1, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 010-490 29 01
Katarina Ståhl, rektor Åre 2, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 010-490 29 09

Polisen behöver en god grund för att kunna ingripa. Därför är det viktigt att berätta för dem om man har misstankar om narkotika. Här nedan kan du läsa mer om hur du kan tipsa polisen.


Varför ska jag tipsa polisen?
Tips från medborgare är ibland helt avgörande både för att förhindra och upptäcka brott men även att utreda ett konkret brott som redan har skett. I alla de fallen kan ett tips från allmänheten visa sig vara avgörande.


När ska jag tipsa polisen?
När du sett eller hört något som du får känslan av har koppling till någon sorts brottslighet ska du tipsa polisen. Du behöver inte veta att det som sker är brottsligt, det räcker med en känsla.


Exempel på värdefulla tips:
• Det luktar ofta marijuana i min grannes bostad. Min granne bor på gatan X och
det står namnet X på dörren.
• I en fastighet är det ofta olika människor som kommer på besök, ibland kan det komma upp till 10 eller 20 personer varje kväll. Jag misstänker att det kan bero på sexhandel eller narkotikahantering i fastigheten.
• Jag tror jag vet vem som begick ett visst brott.


Hur vet jag om mitt tips är värt något för polisen?
Du behöver inte värdera om det är ett bra eller dåligt tips. Berätta om dina misstankar så värderar vi den information du lämnar.


Vad ska jag tänka på när jag ska lämna ett tips?
Du ska tänka på att skilja på vad du faktiskt har sett eller hört och vad du tror att saken handlar om. Polisen behöver både fakta och din magkänsla. Plats och tidpunkt samt utseende på personer och fordon är då värdefull information.


Kan jag vara anonym när jag lämnar tipset?
Du kan vara anonym när du tipsar polisen. Men om du har lämnat ett tips som vi har följdfrågor på underlättar det för polisen om vi kan kontakta dig och ställa kompletterande frågor, men att uppge namn och kontaktuppgifter är helt frivilligt.


Vad händer med mitt tips?
Ditt tips bearbetas och analyseras av Polismyndighetens underrättelsetjänst. Det kan ibland, tillsammans med annan redan känd information, leda till åtgärder. Polisen uppger aldrig att åtgärder sker på grund av tips eller från vem tipset kommer.


Måste jag göra en polisanmälan om jag bevittnat ett brott?
I Sverige råder som huvudregel ingen generell anmälningsskyldighet vid brott. Det innebär att en person som känner till att ett brott begåtts eller som bevittnar att ett brott begås typiskt sett inte har någon skyldighet att anmäla brottet hos polisen. Men grunderna för ett fungerande rättssamhälle är att vi alla vågar anmäla och vittna om brott. Vi måste stå upp för vad som är rätt och fel. Vissa yrkeskategorier är skyldiga att anmäla vissa brott i sin yrkesroll, tex poliser, lärare och sjukvårdspersonal.


Hur lämnar jag tips?
Du kan lämna tips genom att fylla i ett formulär på polisen.se eller ringa in ditt tips via 114 14.


Vid frågor och funderingar, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 010-56 75 668

Individ- och familjeomsorgen har under hösten sett ett ökat inflöde av anmälningar som handlar om alkohol, bruk- och försäljning av cannabis samt klotter och skadegörelse.


Anmälningarna har gällt barn från årskurs 6 och uppåt. Det finns en ökad oro för att den liberala inställningen och attityderna till alkohol, cannabis och klotter leder till att användandet ökar och sprids ytterligare, både till fler ungdomar och till lägre åldrar.


Har man oro för sitt barn är man varmt välkommen att kontakta oss direkt. Det kan till exempel handla om att man är orolig för att ens barn/ungdom ändrat beteende, kanske har en förändrad negativ attityd. Som tonårsförälder behöver man ibland ett bollplank i frågor om tonårstiden i allmänhet eller så kan det handla om misstankar om att ens barn/ungdom använder droger eller alkohol. Vi kan stötta med rådgivning hur man hanterar såna frågor på ett bra sätt. Det finns även i vissa fall möjlighet att få ytterligare stöd via kommunens öppenvård. Hur stödet utformas beror på vad problematiken handlar om.


Alla, både professionella och allmänheten, kan anmäla om man känner oro för, eller misstänker att ett barn far illa, även anonymt. En handläggare träffar då barnet/ungdomen/familjen för att prata om oron, samt om det finns något stöd och hjälp som Individ och familjeomsorgen skulle kunna erbjuda och som skulle kunna vara till hjälp för barnet/ungdomen eller för familjen.


Tillsammans med er föräldrar, polis, skol- och fritidspersonal vill vi på individ- och familjeomsorgen skapa en trygg och säker miljö för kommunens alla barn och ungdomar. Vi är övertygade om att samverkan mellan oss, som finns kring barnen, skapar trygghet och ser gärna att ni föräldrar pratar med både era barn och andra föräldrar så hjälps vi åt att bredda tryggheten.


Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller om ni önskar stöd eller hjälp. Ring individ- och familjeomsorgens administration på telefonnummer 0647-164 10 eller till kommunens växel på 0647-161 00 och be att få prata med en socialsekreterare så hjälper vi dig.

Ungdomscoacher är en nyinrättad tjänst som ska fungera som bryggan mellan ungdomar och samhällets resurser. Som arbetssätt finns ungdomscoacherna där ungdomar är och har därmed goda möjligheter att förmedla stödkontakter i tidigt skede när såna behov upptäcks. Som ungdomscoacher har vi tystnadsplikt, men också en skyldighet att anmäla oro om det finns misstanke om att barn far illa. Vi samverkar med både skola, fritid, myndigheter, polis och civilsamhället för att främja trygga miljöer och uppväxtvillkor för unga i Åre kommun. Även du som förälder till en ungdom eller du som på annat sätt möter ungdomar är välkommen att kontakta oss.

 

Kontakt

Cilla Holmdin, 070-256 19 09, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Erika Mikaelsson, 073-084 39 22, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ung Fritid har verksamhet för unga i högstadie- och gymnasieålder. Vi har fysiska mötesplatser i Järpen och Åre samt verksamhet på andra ställen utifrån önskemål och behov. Alla våra mötesplatser är bemannade av oss ungdomsledare. Vi arbetar ständigt med relationer till de unga som besöker oss. Relationsskapandet ingår i vårt förebyggande arbete. Genom våra relationer med unga kan vi tidigt upptäcka och synliggöra behov av stöttning eller vidare hjälp.

 

Vi välkomnar dig som vårdnadshavare att besöka våra mötesplatser och ta kontakt med oss ungdomsledare. Vi tar ansvar för att ständigt arbeta för trygga mötesplatser som är fria från alkohol och droger. Ung Fritid samverkar med både skola, polis och socialtjänst.

 

Kontakt mötesplatser Järpen:

Denise Asp, 070-895 52 50, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Kontakt mötesplatser Åre:
Lovisa Owén, 070-686 16 57, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 

Kontakt fritidsavdelningen för hela Åre kommun:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.