Inbetalning till Åre kommun kan ske till följande nummer.

Bankgiro: 5813-5245
Glöm inte att ange meddelande om vad inbetalningen avser, exempelvis serveringstillstånd, tobakstillstånd, diarienummer. Detta bankgironummer används inte för fakturor från Åre kommun med inbetalningskort, se mer nedan.

Bankgiro: 5651-0274
Detta bankgironummer används endast för OCR-inbetalningar, det vill säga fakturor med inbetalningskort för exempelvis fakturor om vatten och renhållning eller barn- och äldreomsorg.

Inbetalning från utlandet
Ange följande uppgifter för inbetalning från utlandet.
IBAN: SE8680000814710432944932
BIC: SWEDSESS

Vänligen ange fakturanummer vid betalning.