Åre kommun har flera olika konton i sociala medier. Syftet är att nå våra invånare och intressenter där de finns, att dela med oss av nyheter och aktiviteter samt att skapa dialog. Syftet är också att bygga relationer och stärka vårt varumärke.

Facebook

Tänk på att
- Dina kommentarer blir synliga för besökare på webbplatsen.
- Vi uppskattar kritik men vill att den ska vara saklig.
- Vi uppmuntrar diskussioner, men kommer att avbryta om de går överstyr.
- Vi diskuterar inte enskilda ärenden.
- En del ärenden är för komplexa för att diskuteras via sociala medier. I dessa fall tar vi gärna personlig kontakt istället.

Kommentarer som innehåller följande kommer att raderas
- Publicering av upphovsrättsskyddat material.
- Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
- Svordomar och obscena ord.
- Personliga angrepp och ärekränkande inlägg.
- Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
- Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag.
- Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.
- Marknadsföring av kommersiell verksamhet.
- Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum.

Instagram

Tänk på att

- Dina kommentarer blir synliga för de som besöker kontot.
- Vi uppskattar kritik men vill att den ska vara saklig.
- Vi uppmuntrar diskussioner, men kommer att avbryta om de går överstyr.
- Vi diskuterar inte enskilda ärenden.
- En del ärenden är för komplexa för att diskuteras via sociala medier. I dessa fall tar vi gärna personlig kontakt istället.

Kommentarer som innehåller följande kommer att raderas
- Publicering av upphovsrättsskyddat material.
- Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
- Svordomar och obscena ord.
- Personliga angrepp och ärekränkande inlägg.
- Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
- Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag.
- Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.
- Marknadsföring av kommersiell verksamhet.
- Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum.

LinkedIn

Twitter