Det finns olika tekniska lösningar för att anlägga ett nytt eget avlopp (enskilt avlopp), det beror helt på fastighetens förutsättningar och hur den omgivande miljön ser ut. Följ checklistan och skicka sedan in en komplett ansökan/anmälan till miljöavdelningen.

Blanketter finns längst ner på sidan. På avloppsguiden.se finns bland annat information om olika avloppstekniker.

Miljöavdelningen är en tillsynsmyndighet och får därför inte förorda vilken teknik som ni ska välja för er avloppslösning.

1. Läs informationen

pdf Avlopp på rätt sätt (626 KB)

2. Ta reda på om din fastighet ligger inom hög skyddsnivå
Åre kommun har tagit fram riktlinjer för när hög skyddsnivå bör gälla.

pdf Riktlinjer skyddsnivå enskilda avlopp (734 KB)

3. Ta gärna kontakt med en entreprenör som kan hjälpa dig att ta fram underlag för ansökan

4. Välj plats för anläggningen, gräv en provgrop med ett djup på minst 2,5 m
För att undersöka möjligheten till infiltrationsanläggningar, ta ett jordprov och skicka iväg för analys eller gör ett perkolationstest. Mer information finns i ”Avlopp på rätt sätt (pdf)”.

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor

6. Vänta på beslut
Du får inte börja anlägga avloppsanläggningen förrän du fått ett beslut från miljöavdelningen. Du kan annars behöva betala en miljösanktionsavgift.

7. Anlägga och dokumentera

Vid grävningsarbetena ska du eller anlitad entreprenör fotografera de olika momenten i arbetet.

8. Skicka in entreprenörsintyg

Fyll i blanketten entreprenörsintyg (9). På den intygar du eller anlitad entreprenör att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljöavdelningen. Bilderna från anläggningsarbetet ska du skicka in tillsammans med intyget till miljöavdelningen.

Du kan skicka handlingarna digitalt eller som papperskopia.

Följande handlingar är obligatoriska: ansökan/anmälan (blankett 1), situationsplan, teknisk beskrivning (någon av blanketterna 2-8). Vid ansökan/anmälan om infiltration ska även protokoll från siktanalys/perkolationsprov finnas med. Mer information finns i ”Avlopp på rätt sätt”.

pdf (1) Ansökan eller anmälan ny eller ändrad avloppsanordning för 5 200(pe) (166 KB)

pdf (2) Teknisk beskrivning för infiltration (250 KB)

pdf (3) Teknisk beskrivning för modulinfiltration (179 KB)

pdf (4) Teknisk beskrivning för markbädd (74 KB)

pdf (5) Teknisk beskrivning för modulmarkbädd (73 KB)

pdf (6) Teknisk beskrivning för minireningsverk med efterpolering (74 KB)

pdf (7) Teknisk beskrivning för sluten tank (69 KB)

pdf (8) Teknisk beskrivning för prefabricerad markbädd (101 KB)

pdf (9) Entreprenörsintyg (137 KB)

 

pdf Information om slamtömning i Åre kommun (106 KB)