Det finns olika tekniska lösningar för att anlägga ett nytt eget avlopp (enskilt avlopp), det beror helt på fastighetens förutsättningar och hur den omgivande miljön ser ut. Följ checklistan och skicka sedan in en komplett ansökan/anmälan till miljöavdelningen.

Blanketter finns längst ner på sidan. På avloppsguiden.se finns bland annat information om olika avloppstekniker.

Möjlighet till rådgivning

Du som fastighetsägare eller entreprenör har möjlighet att få information och rådgivning kring ansökningsprocessen, förutsättningarna för vatten och avlopp i ditt område och vilka krav som kan ställas. Miljöavdelningen är en prövnings- och tillsynsmyndighet och får därför inte förorda vilken leverantör eller produkt som ni ska välja för er avloppslösning.

Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller via förbokat möte i kommunhuset i Järpen eller digitalt via Teams. För kontaktvägar och telefontider, se kontakt.

Checklista


1. Läs informationen

pdf Avlopp på rätt sätt (1.10 MB)

pdf Information inför ansökan om minireningsverk (117 KB)

2. Ta reda på om din fastighet ligger inom hög skyddsnivå
Åre kommun har tagit fram riktlinjer för när hög skyddsnivå bör gälla.

pdf Riktlinjer skyddsnivå enskilda avlopp (734 KB)

3. Ta gärna kontakt med en entreprenör som kan hjälpa dig att ta fram underlag för ansökan

4. Välj plats för anläggningen, gräv en provgrop med ett djup på minst 2,5 m
För att undersöka möjligheten till infiltrationsanläggningar, ta ett jordprov och skicka iväg för analys eller gör ett perkolationstest. Mer information finns i dokumentet under punkt 1.

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor

6. Vänta på beslut
Du får inte börja anlägga avloppsanläggningen förrän du fått ett beslut från miljöavdelningen. Du kan annars behöva betala en miljösanktionsavgift.

7. Anlägga och dokumentera
Vid grävningsarbetena ska du eller anlitad entreprenör fotografera de olika momenten i arbetet.

8. Skicka in entreprenörsintyg
Fyll i blanketten entreprenörsintyg (5). På den intygar du eller anlitad entreprenör att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljöavdelningen. Bilderna från anläggningsarbetet ska du skicka in tillsammans med intyget till miljöavdelningen.

Du kan skicka handlingarna digitalt eller som papperskopia
Följande handlingar är obligatoriska: ansökan/anmälan (blankett 1), situationsplan, teknisk beskrivning (någon av blanketterna 2-4). Vid ansökan/anmälan om infiltration ska även protokoll från siktanalys/perkolationsprov finnas med. Mer information finns i dokumentet under punkt 1.

Blanketter

pdf (1) Ansökan/anmälan för ny/ändrad avloppsanordning (244 KB)

pdf (2) Teknisk beskrivning för infiltration (222 KB)

pdf (3) Teknisk beskrivning för markbädd (192 KB)

pdf (4) Teknisk beskrivning för sluten tank (162 KB)

pdf (5) Entreprenörsintyg (162 KB)

Slamtömning

pdf Information om slamtömning i Åre kommun (106 KB)