Kommunen tar ut avgift för stöd och hjälp du får av kommunen. Avgiftens storlek beror på dina inkomster,boendekostnad och vilken hjälp du får. 

Det finns en högsta avgift som kommunen totalt får ta ut för service/vård och omsorg per månad. Din avgift beräknas enligt statliga normer för högsta avgift och förbehållsbelopp.
Avgiften grundar sig på betalningsförmåga och räknas ut utifrån inkomster, boendekostnader och övriga utgifter enligt en statlig norm.

För att avgiften ska bli korrekt beräknad är det viktigt att du lämnar in dina inkomstuppgifter. Om du inte lämnar inkomstuppgift så kommer vi inte att kunna ta hänsyn till din personliga betalningsförmåga.

Har du frågor om taxor och avgifter vänd dig till avgiftshandläggare (se rubriken kontaktinformation).

pdf Information om taxor och avgifter (104 KB)

pdf Taxor och avgifter hemvården (62 KB)

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården (94 KB)  

pdf Hur man fyller i uppgiftsblanketten (84 KB)  

pdf Ansökan dubbelt boende (90 KB)