Samerådets 15:e samekonferens beslutade 1992 i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag ska vara den 6 februari. Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades. För varje år ökar engagemanget och kulturarrangemangen på nationaldagen.

Gränslöst möte

Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera och belysa gemensamma frågeställningar.

2017 så firades det i Tråante/Trondheim och 2018 så firades det i Staare/Östersund, att det var 100 år sedan de första landsmötena hållits på de olika sidorna av gränsen.

En nationalhjälte

En av initiativtagarna till landsmötet var Elsa Laula Renberg. Hon var född i Tärnaby och dotter till en renskötare. Hon hade själv erfarenheter av landtvister när hennes familj förlorade sitt skatteland i samband med att fadern dog. Hon var bekymrad över segregationspolitiken som den svenska staten bedrev och ansåg att samerna för att se förändring måste stå tillsammans. I rasbiologins anda behandlades samerna som en människotyp med vissa egenskaper. "Lapparne...bör förhjälpas att förblifva vid nomadlifvet", skriver exempelvis riksdagsmannen och biskopen Olof Bergqvist. Eller med andra ord: "Lapp ska vara lapp" och inte "förstöras" av civilisationen.

Sameflagga

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av den Nordiska Samekonferensen i Åre och är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Nationalsång

1986 beslutades att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921).

Här kan du lyssna på nationalsången »

Så uppmärksammas den samiska nationaldagen i Åre kommun 2024:

Att det är en speciell dag uppmärksammas bland annat i vår kommun genom:

  • Förskolor och skolor serverar köttsoppa med klimp och renfärs.
  • Samma mat serveras på våra särskilda boenden, de äldre kommer även erbjudas aktivitet med film.
  • Svensk-samisk gudstjänst i Storvallens fjällkapell (Storvallsvägen 22, Storlien).
    Klockan 19.00 börjar gudstjänsten, kvällens solist är Tanja Nordfjell.

Vad innebär det för Åre att vara samisk förvaltningskommun?

Åre kommun är ett samiskt förvaltningsområde. Det betyder att du som är same har särskilda rättigheter i vår kommun, förutom de rättigheter som gäller för alla de fem nationella minoriteterna i hela landet. 

Vill du veta mer? Läs mer här: Samisk förvaltningskommun »