matavfallspåse papper

Frågor och svar om papperspåsar och Mathilda-hållare för matavfall.

Enskilda hushåll
Enskilda hushåll hämtar en bunt med matavfallspåsar samt en Mathilda-hållare på någon av kommunens återvinningscentraler eller bibliotek. Se aktuella öppettider per vecka för respektive återvinningscentral och bibliotek på nedanstående sidor:

Öppettider återvinningscentraler »
Öppettider bibliotek »

 

Fler påsar kan efter ett halvår hämtas på någon av kommunens återvinningscentraler eller bibliotek.

 

I Duved kan påsar och hållare hämtas hos ICA Duved.

I Storlien kan påsar och hållare hämtas hos Wänseth buss. Ring 0705-516 725 innan hämtning.


Bostadsföreningar 

Bostadsföreningar kan kontakta renhållningen på kommunen om de önskar komma överens om var de kan hämta de antal buntar matavfallspåsar samt Mathilda-hållare anpassat för föreningens medlemshushåll.


Verksamheter och företag
Verksamheter och företag får själva köpa in och bekosta utrustning för vätskeavskiljning ur matavfall samt bionedbrytbara papperspåsar/papperssäckar och hållare för dessa.

Införandet av papperspåsar för matavfall sker i en övergångsperiod vilket innebär att du kan fortsätta att slänga ditt matavfall i plastpåsar fram tills dess att du har skaffat de nya papperspåsarna.

För att minska användningen av plastpåsar i samhället och bidra till klimatvinst genom minskat koldioxidutsläpp. Vi vill också att biogödseln, det som blir kvar när man utvinner biogas, ska bli så fri från plast som möjligt. När papperspåsarna används med den anpassade hållaren minskar ofta problem med fukt och lukt.

Åre kommun skickar matavfallet till en biogasanläggning i Verdal i Norge som hittills tagit emot matavfallet i plastpåsar som sorterats bort i biogasanläggningen. De anslutna kommunerna till den norska biogasanläggningen har börjat övergå till att lämna matavfall i papperspåsar under år 2021. Detta har medfört att även Åre kommun övergår till att lämna matavfall i papperspåsar.


Användningen av plastpåsar har minskat i samhället och plasters miljöpåverkan ifrågasätts mer idag än tidigare. Det rör både den ökande nedskräpningen i naturen och olika plastkemikaliers påverkan på människor och djur. Idag är Åre kommun en av de sista kommunerna i landet som samlar in matavfall i plastpåsar.

Papperspåsarna ska användas med den bifogade ventilerade hållaren Mathilda. När de används tillsammans torkar påsen upp och håller bättre.

Placera påsen i hållaren och vik ner kanten på påsen så står den stadigare. För att hållaren ska fungera ska den placeras välventilerat och inte i ett annat kärl.

Lägg bara matavfall och torkpapper/servetter i påsen. Låt blött matavfall rinna av i vasken. Fyll påsen till den streckade linjen men inte mer så att den kan förslutas väl. Förslut påsen genom att vika eller rulla ihop kanten. Lägg påsen försiktigt i det bruna matavfallskärlet för att minska risken att påsen går sönder.

En bunt papperspåsar innehåller 80 påsar och räcker cirka åtta månader om du byter var tredje dag. Förbrukningen är genomsnittlig för ett hushåll, men vissa förbrukar fler och andra färre.

 

Papperspåsarna för matavfallet ska hålla en viss standard för att bland annat lagra matavfallet utan att gå sönder. Åre kommuns papperspåsar klarar detta men vissa livsmedelsbutiker har papperspåsar av samma kvalitet för frukt och grönt. Dessa påsar går också bra att använda, men fråga gärna butiken om de är godkända för att återanvända till matavfall.

Majsstärkelsepåsen är en bioplast som ska vara komposterbar men i en biogasanläggning hinner påsen inte brytas ned. Den måste därför sorteras ut som alla andra plastpåsar så att den inte förorenar biogödseln. Majsstärkelsepåsar är sega och kan vira sig kring rörliga delar på biogasanläggningen vilket kan ge driftproblem.

 

Majsstärkelsepåsen är inte heller helt framställd ur förnyelsebar råvara, vilket papperspåsen är. Papperspåsen behöver inte avskiljas i biogasanläggningen.

Använd alltid påshållaren Mathilda. Den hjälper till att hålla matavfallet torrt genom att den är välventilerad.


Om matavfallet är mycket blött ska du låta det rinna av i vasken och pressa ut vätska med en skrapa innan det läggs i påsen.


Lägg gärna använt hushållspapper eller servett i påsen vilket bidrar till att hålla påsen torr. Lägg även i förbrukat torkpapper/servett som använts att torka ur fettet ur stekpannan vilket även minskar risken för igensättning av avloppsledningarna.

Om du får problem med dålig lukt och insekter kan du tvätta kärlet och spreja det invändigt och längs övre kanten med ättika. Se till att papperspåsarna är väl stängda och inte går sönder när du lägger dem i tunnan för att undvika att flugor kommer åt matavfallet.

Lägg matavfallspåsen mitt på högen av matavfallspåsar i matavfallskärlet så kan påsen frysa utan kontakt med en kärlvägg. Innan matavfallskärlet placeras ut för tömning kan du se till att avfallet inte är fastfruset genom att försiktigt föra ner en spade utmed kärlväggarna.

Hållaren för papperspåsar ska lämnas kvar när du flyttar. Den hör till fastigheten precis som det bruna matavfallskärlet.

De totala kostnaderna kommer att öka för avfallshanteringen ju fler avfallsfraktioner som ska utsorteras. Matavfallsinsamling innebär att kommunens entreprenör behöver en tvåfacks sopbil och att två kärl behöver tömmas. Vi behöver köpa in både matavfallskärl, Mathilda-hållare och papperspåsar.


Kostnaden för matavfallsinsamlingen finansieras delvis av tömningsavgiften för matavfall och delvis av tömningsavgiften för restavfall. Tanken är att det ska löna sig att sopsortera. En nyhet för 2023 är att tömning av matavfallskärl är kostnadsfritt under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

 

Vi hoppas att fler kommer att bli mer noggranna med att sortera ut både matavfall och förpackningar från sitt brännbara avfall. Genom att göra rätt kan du både minska dina egna kostnader och bidra till minskad miljöpåverkan.

Tips på hantering

pdf Tips matavfallspåsar (273 KB)