Tömning av slambrunn för hushåll sker vanligen en gång per år efter en planerad turlista. För att underlätta arbetet för vår entreprenör är det viktigt att röja vägen fram till och runt brunnen. Slambilen väger 25 ton och har en massa slangar och reglage på utsidan av bilen som kan komma till skada, det är därför viktigt att hålla vägen i gott skick och fri från ris, kvistar och nerhängande grenar.

Sly, högt gräs, brännässlor och andra hinder runt slamanläggningen ska röjas bort kontinuerligt. Locket till slamavskiljaren får inte vara övertäckt vid hämtningstillfället.

Det är också viktigt att brunnslocket inte väger mer än 25 kg om det behöver lyftas. Om locket kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas kan en vikt på 40 kg accepteras. Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. För att vara helgarderad rekommenderas någon form av låskonstruktion på brunnslocket. Brunnslock som är för tunga ska bytas ut.

OBS! Tork-, våt-, tvättservetter, trasor, sanitetsartiklar och andra ej nedbrytbara produkter får inte spolas ner i avloppet eftersom det orsakar problem vid slamtömningen. I toaletten får du bara spola ned kiss, bajs och toalettpapper. 

Skulle du av någon anledning behöva tömma din brunn oftare kontaktar du renhållningsenheten.

Tömning av brunnen, avvattningstekniken

 

I Åre kommun töms slambrunnar upp till 6 kubikmeter med mobil avvattningsteknik, vilket innebär att behandlingen av slammet kan utföras direkt vid fastigheten. Metoden går ut på att hela brunnsvolymen sugs upp i slambilen, och där vattenfasen sedan skiljs från fasta partiklar och slam. Efter avvattningsprocessen så återförs vattenfasen till er brunn tillsammans med syre och mikroorganismer, vilket gör att brunnens funktion återställs direkt efter tömningen. Tömningstekniken ger minskade transporter eftersom vattenfasen inte behöver transporteras till slambehandlingsanläggningen och att fler brunnar kan tömmas innan slambilen behöver åka och tippa.