Vår målsättning är att hålla god kvalitet i våra verksamheter. Vi vill att du som tar del av våra insatser ska känna dig nöjd med insatserna och tycka att du får ett bra bemötande.

Vi vill också att du ska känna att du har möjlighet att påverka dina insatsers utformning. Vi tycker därför att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter – det ger oss en chans att förbättra oss.

pdf Lämna synpunkter och klagomål (118 KB)