Under vissa tider i livet kan vi alla befinna oss i situation där vi behöver extra stöd. Om du befinner dig där just nu kan en kontaktperson eller kontaktfamilj vara till hjälp.

Det kan till exempel vara för att du ska kunna komma ut och göra aktiviteter, få sällskap och någon att prata med. Kanske behöver du stöd, det kan vara barnet eller föräldrarna som har behovet.

En kontaktperson/kontaktfamilj har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dig, vad ni gör eller pratar om.

Det är dina behov som styr när och i vilken omfattning ni ska träffas och vad ni ska göra. När det gäller kontaktperson kanske det är en gång i veckan för att få hjälp med skolarbete, ta en promenad eller gå ut och fika. Eller något helt annat. Gällande kontaktfamilj kan det finnas behov en eller flera helger i månaden.

Kontakta individ- och familjeomsorgen om du behöver stöd.