Starta ny verksamhet

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga (C-verksamheter) vilket innebär att en anmälan måste inkomma till miljöavdelningen innan verksamheten startar, senast 6 veckor innan planerad start. Anledningen till att anmälan ska göras i god tid är för att samråd med miljöavdelningen ska ske – för att minimera riskerna för människors hälsa redan från dag ett.

Miljöavdelningen kan ställa krav på verksamheten inom bland annat områden som ventilation, ljudnivå, fukt, mögel och hygien.

Anmälningsplikten gäller

  • Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande stickande eller skärande verktyg, till exempel tatuering, fotvård, piercing och akupunktur
  • Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor. Gäller även badtunnor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola, internationell skola eller annan pedagogisk verksamhet

Anmälan ska göras skriftligen senast 6 veckor innan start. Använd de här blanketterna:

pdf Anmälan yrkesmässig hygienisk verksamhet (219 KB)

pdf Anmälan badverksamhet (204 KB)

pdf Anmälan skolverksamhet (201 KB)

Miljöavdelningen tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.
Se taxan

Ändra en verksamhet

Om ändringar ska ske i en verksamhet är verksamhetsutövaren skyldig att informera miljöavdelningen om detta, i god tid.

Använd blanketterna ovan för anmälan om ändring.

Övertagande av verksamhet

Om en verksamhetsutövare övertar en anmälningspliktig verksamhet från den som anmält den är den nya verksamhetsutövaren skyldig att snarast informera miljöavdelningen om det.

Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.och informera om förändring, alternativt via brev: Åre kommun | Miljöavdelningen | Box 201 | 837 22 Järpen