Bild på ett barn som leker med klossar

För att få tillstånd till att starta en förskola måste en anmälan/ansökan göras till följande kontor och avdelningar i Åre kommun. Observera att det ska ske i följande ordning.

1. Plan- och byggavdelningen
2. Miljöavdelningen
3. Barn- och utbildningskontoret

Klicka dig vidare i menyn för att få mer detaljerad information om vad som krävs från de olika kontoren/avdelningarna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-06-11 att det ska vara möjligt att starta pedagogisk omsorg i enskild regi och har antagit en interkommunal ersättning/barnpeng. 

 

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma ålder som barn och elever i förskolan och i fritidshemmet.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Andra former kan vara olika flerfamiljslösningar, se exempel nedan:

  • en person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten.
  • en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.
  • en person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
  • en person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men under del av tiden i en särskild lokal med andra personer.
  • flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
  • flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem.
  • flerfamiljslösningar i en särskild lokal. 
  • huvudman som i bolagsform anställer personal.

För att få tillstånd att starta pedagogisk omsorg måste man göra en skriftlig ansökan för godkännande till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden bedömer ansökan utifrån de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. För mer information om ansökans innehåll och förutsättningar, kontakta barn- och utbildningskontoret via kundtjänst: 0647-161 00

 

Allmänna råd

Skolverket har publicerat allmänna råd för pedagogisk omsorg. Dessa bör följas om man inte kan uppfylla skollagen på annat sätt. Du hittar du allmänna råden på Skolverkets webbplats.

 

Mer information

Den här sidan kommer uppdateras med mer information i början av hösten 2019. Då kommer även plan- och byggavdelningen samt miljöavdelningen informera om förutsättningarna utifrån deras lagkrav.