Kommunprognos

Varje år görs en befolkningsprognos. Prognosen bygger på antal kvinnor i barnafödande ålder inom de olika församlingarna, dödlighetsrisker utifrån riksprognos, utflyttningsrisker samt inflyttning utifrån Åre kommuns historik. Prognosen tar också hänsyn till det bostadsbyggande som är på planeringsstadiet.

pdf Befolkningsprognos 2024-2033 (535 KB)

pdf Befolkningsprognos 2022-2031 (552 KB)

document Befolkningsprognos 2021-2030 (858 KB)

pdf Befolkningsprognos 2020-2029 (1.91 MB)

pdf Befolkningsprognos 2019-2028 (2.64 MB)

pdf Befolkningsprognos 2018-2027 (2.86 MB)

Delområdesprognoser

Det finns även prognoser för upptagningsområden för förskola/skola samt för kommunens hemvårdsområden.

pdf Delområdesprognos förskola/skola 2022-2031 (3.05 MB)

pdf Delområdesprognos hemvård 2022-2031 (2.03 MB)