Pendlarparkeringar

Åre kommun vill uppmuntra till att fler reser med kollektivtrafik som i sin tur bidrar till ett mer hållbart resande. För att underlätta för invånarna att nyttja kollektivtrafik har kommunen tillsammans med andra aktörer anlagt pendelparkeringar.

Parkeringarna finns i Duved, Undersåker, Järpen och Mörsil i anslutning till järnvägsstationerna och i Mattmar i anslutning till busshållplatsen ”Mattmar bua”.

På kommunens pendelparkeringar finns möjlighet att använda motorvärmare och att ladda el- och hybridbilar (i Mattmar endast motorvärmare). Parkeringsplatserna är avgiftsfria (gäller inte laddning) och avsedda för resenärer som använder kollektivtrafik för arbetspendling med tåg och buss.

I direkt anslutning till Undersåkers stationshus finns även en privat parkering med avgift. Information finns på plats.

Parkering nattetid

Parkering är inte tillåten på natten men om du som arbetspendlar behöver parkera en natt på någon av kommunens pendelparkeringar ska du anmäla detta till Åre kommuns kundtjänst på telefon 0647-161 00. Uppge namn, registreringsnummer och datum. Övervakning kan förekomma.

Instruktioner

pdf Användarinstruktion för el- och hybridbilsladdning, Undersåker (358 KB)

pdf Användarinstruktion för el- och hybridbilsladdning, Järpen och Mörsil (331 KB)

pdf Laddningsinformation vid pendelparkeringen i Duved (65 KB)