I Åre kommun har vi enhetstaxa inom barnomsorgen. Från och med den 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2020. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 50 340 kr per månad 2021.

pdf Avgifter och regler (488 KB)

Nya avgiftsnivåer för förskolan från 2021-01-01

  • 1510 kr för barn nr 1 (det yngsta barnet)
  • 1007 kr för barn nr 2
  • 503 kr för barn nr 3

Nya avgiftsnivåer för fritidshem från 2021-01-01

  • 1007 kr för barn nr 1
  • 503 kr för barn nr 2
  • 503 kr för barn nr 3

Om platsinnehavaren har fler än 3 barn betalas avgift endast för de 3 yngsta.

Maxinkomsten per familj är 49 280 kr per månad till och med 2020-12-31.

Maxinkomsten per familj är 50 340 kr per månad från och med 2021-01-01.

Beslutet innebär att varje barn fortsättningsvis placeras utifrån det faktiska barnomsorgsbehovet (tid för förvärvsarbete/studier, samt tid för lämning och hämtning), men att endast en taxa tillämpas i kommunen.

Som tidigare tas hänsyn till familjens sammanlagda inkomst och antal placerade barn.

Det faktiska barnomsorgsbehovet definieras enligt skollagen kap 2a § 6, 6a och 6b (förskoleverksamhet skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller barnets behov…. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga skall tillhandahållas förskoleverksamhet om minst 15 timmar/vecka….)