I Åre kommun har vi enhetstaxa inom barnomsorgen. Från och med den 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2018. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kr per månad 2018.

Nya avgiftsnivåer för förskolan från 2019-01-01

  • 1 425 kr för barn nr 1 (det yngsta barnet),
  • 950 kr för barn nr 2 och
  • 475 kr för barn nr 3

Nya avgiftsnivåer för fritidshem från 2019-01-01

  • 950 kr för barn nr 1,
  • 475 kr för barn nr 2 och
  • 475 kr för barn nr 3

Om platsinnehavaren har fler än 3 barn betalas avgift endast för de 3 yngsta.

Maxinkomsten per familj är 46 080 kr per månad till och med 2018-12-31.

Maxinkomsten per familj är 47 490 kr per månad från och med 2019-01-01. 

Beslutet innebär att varje barn fortsättningsvis placeras utifrån det faktiska barnomsorgsbehovet (tid för förvärvsarbete/studier, samt tid för lämning och hämtning), men att endast en taxa tillämpas i kommunen.

Som tidigare tas hänsyn till familjens sammanlagda inkomst och antal placerade barn.

Det faktiska barnomsorgsbehovet definieras enligt skollagen kap 2a § 6, 6a och 6b (förskoleverksamhet skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller barnets behov…. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga skall tillhandahållas förskoleverksamhet om minst 15 timmar/vecka….)

pdf Avgifter och regler (392 KB)