Vi följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 mycket noggrant.

Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Här hittar du vår information kring coronaviruset covid-19