Vi följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin mycket noggrant.

Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer om hur Åre kommuns verksamheter påverkas av coronapandemin under respektive rubrik i huvudmenyn.

Här hittar du vår allmänna information kring coronapandemin