Översiktsplanen kan behöva fördjupas och detaljeras i vissa delar av kommunen. Det kan handla om områden med mera komplicerade förhållanden, ett stort planerat utbyggnadsområde eller områden där konkurrensen är särskilt stor mellan olika intressen och markanvändningen.

Kommunen kan då upprätta en fördjupad översiktsplan som ersätter översiktsplanen inom det område den fördjupade översiktsplanen avser.

Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle, antagen 2005.

icon FÖP Åre samhälle (9.07 MB)