Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

När vi jobbar för hållbar utveckling i kommunen gör vi det inom tre stora områden;

 • ekonomisk hållbarhet
 • ekologisk hållbarhet (miljö)
 • social hållbarhet

Strategi för hållbar utveckling

Åre kommuns hållbarhetsstrategi reviderades under 2022-2023 och antogs av kommunfullmäktige 2023-06-22.

Den reviderade hållbarhetsstrategi kan sammanfattas i fokusområden som är kopplade till social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Tanken är att varje kontor och verksamhet kommer kunna bryta ned dem så att de matchar verksamheternas egna förutsättningar och målformuleringar.

Följande fokusområden finns definierade i hållbarhetsstrategin:

 • Öka jämlikheten med särskilt fokus på
  - ett ökat antal elever som går ut årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet
  - en mer varierad arbetsmarknad och arbetskraft
 • Stärka demokratin genom ökat inflytande och delaktighet bland medborgare i Åre kommun
 • Åtgärder som bidrar till Miljökvalitetsmålen ska prioriteras och rapporteras årligen
 • Åre kommun ska sträva mot ett fossilfritt och transporteffektivt samhälle
 • Bostäder och lokaler i Åre kommun ska ha en fossilfri energianvändning och effektiv energianvändning i förhållande till fastighetens ålder och typ
 • Kommunen ska planera för att ha en långsiktig ekonomi i balans
 • Kommunen ska arbeta för att stimulera sysselsättningen i kommunen
 • Åre kommun ska ställa om till en cirkulär ekonomi

Läs hela hållbarhetsstrategin här: pdf Hållbarhetsstrategi (2.23 MB)