Hos Åre kommun får du fler än 1200 kolleger.

Hos oss finns cirka 130 olika yrken att välja mellan så chansen är stor att just ditt jobb finns här!

Flest medarbetare jobbar inom barn- och utbildningskontorets verksamhet samt socialkontorets olika verksamheter. Det är också inom dessa yrkesområden vi behöver bli fler.

Vi arbetar efter värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda. I vår stora organisation finns möjlighet till både utveckling och intern rörlighet.

Här kan du jobba i Åre kommun

Din arbetsplats finns oftast direkt i en verksamhet, som exempelvis i en av våra skolor, inom hemtjänsten, renhållningen, biblioteket eller på en av våra brandstationer. Alla verksamheter tillhör något av våra fem olika kontor. Du kan också ha din arbetsplats direkt på kontoret. 

Här kan du läsa mer om våra kontors olika verksamheter, vad du kan jobba med, samt lära känna några av medarbetarna genom intervjuer och filmreportage. 

Hos Åre kommun kan du bland annat arbeta som lärare.Foto: Håkan Wike

 

Barn- och utbildningskontoret samordnar och driver lagstadgad verksamhet inom barnomsorg och utbildning på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. I vår verksamhet arbetar de flesta medarbetare i vår pedagogiska omsorg, våra förskolor, grundskolor, fritidsverksamhet, vuxenutbildning, med svenska för invandrare (SFI) eller med barn- och elevhälsan. Vi har också en central administrativ funktion som arbetar med IT-systemstöd, utveckling, planering, skolskjutshandläggning och placeringar i förskola och skola. Sammanlagt är vi ca 510 medarbetare.

 

I barn- och utbildningskontorets verksamheter kan du arbeta som:
adjunkt

administratör

assistent

barnskötare

barnskötarassistent

ekonomibiträde

elevassistent

elevresurs

enhetschef

fastighetssamordnare

fritidspedagog

förskollärare

intendent

IT-pedagog

koordinator

kurator

kvalitetscontroller

logoped

lärarassistent

lärare

måltidsbiträde

pedagog

rektor

resurslärare

SFI-lärare

skoladministratör

skolkurator

skolpsykolog

skolsköterska

skolvärd

socialpedagog

speciallärare

specialpedagog

strateg

studie- och yrkesvägledare

studiehandledare

studievägledare

utbildningsledare

utvecklingspedagog

verksamhetschef

 

Rekryteringsbehov

Vi kommer framöver att ha ett stort rekryteringsbehov av framför allt förskollärare och lärare till grundskolan. Skicka gärna en intresseanmälan via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du skulle vilja arbeta i någon av våra förskolor eller grundskolor.

Vill du jobba som timvikarie inom förskolan? Kontakta bemanningsenheten så berättar vi mer.

Möt våra medarbetare

 

Kommunledningskontoret arbetar med varierade frågor på uppdrag av kommunstyrelsen. Sammanlagt är vi ca 115 medarbetare spridda över fem avdelningar:

Inköpsavdelning
Inköpsavdelningen ansvarar för kommunens upphandlingar och avtal.

 

Tekniska avdelningen
Den tekniska verksamheten har bland annat hand om kommunens gator, vatten, avlopp, reningsverk, återvinning, hushållsavfall och övrigt avfall.

 

Tillväxtavdelningen
På tillväxtavdelningen hanteras många av kommunens övergripande frågor som exempelvis hållbarhet, folkhälsa, projektsamordning, geografiska informationssystem (GIS), trafik och infrastruktur, demokratifrågor, integration, mark och exploatering, näringslivsutveckling, företags- och etableringsservice, inflyttarservice samt turistinformation och besöksservice. Hit hör också kultur- och biblioteksverksamheten, kulturskolan och den öppna fritidsverksamheten för barn och ungdomar mellan 13-19 år.

 

Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen består av en IT-enhet som stöttar alla kommunens kontor när det gäller IT-förvaltning, -utveckling och -support samt en enhet som arbetar med övergripande verksamhetsutveckling, -ledning och -styrning.

 

I kommunledningskontorets olika verksamheter kan du jobba som:
administratör

arbetsledare

avdelningschef

bibliotekarie

biblioteksassistent

bibliotekschef

bredbandssamordnare

danspedagog

driftchef

drifttekniker

enhetschef

exploateringshandläggare

fritidschef

fritidsledare

företagsrådgivare

GIS-samordnare

gitarrpedagog

handledare

handläggare

hållbarhetsstrateg

ingenjör

IT-administratör

IT-projektledare

IT-strateg

IT-tekniker

gatu- och trafikingenjör

inköpare

inköpssamordnare

integrationsassistent

integrationsvägledare

landsbygdsutvecklare

mark- o exploateringssamordning

musikpedagog

näringslivssamordnare

nätverkstekniker

projektledare

projektledare/IT

projektmedarbetare

projektsamordnare

renhållningshandläggare

renhållningsingenjör

slagverkslärare

samordnare

strategisk inköpare

systemadministratör

systemtekniker

trafikhandläggare

turistinformatör

VA/renhållningshandläggare

VA-ingenjör

verksamhetsledare

verksamhetsutvecklare

vägledare 

 

Möt våra medarbetare

Två elever i årskurs 6 på Duveds skola arbetskuggade projektledaren Linnéa som arbetar med projektet Samverka Skola Arbetsliv och passade på intervjua henne. Så här svarade Linnéa på elevernas nyfikna frågor.

 

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra?

— Det roligaste i mitt jobb är att jag får träffa så många trevliga människor och att få arbeta långsiktigt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?
— Ingen specifik utbildning men jag rekommenderat att man har studerat på universitetet och att man skaffar sig relevant arbetslivserfarenhet för att arbeta som projektledare. Jag själv har studerat restaurangmanagerprogrammet på Göteborgs Universitet och har tidigare erfarenhet som restaurangchef, samordningsansvarig på Försäkringskassan och har hållit i arbetsmarknadsutbildningar för Göteborgs Stad, vuxenutbildning inom arbetsmarknadskunskap samt intervjuträning, matchning och rekrytering.


Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan?
— Idrott.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årskurs 6?
— Jag ville bli idrottslärare.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?
— Att arbeta med att säkra kompetensförsörjning och att få likvärdig och meningsfull Prao för alla.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?
— Cirka 35 000 kr/månad.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?
— Jag tycker att ni ska välja att arbeta med människor i någon form, otroligt roligt och givande.

 

Har du roligt på arbetet varje dag?
— Nej, men nästan varje dag. Jag tror inget jobb kan vara roligt varje dag.

 

Vilka arbetstider har du?
— Min arbetstid är 8 timmar/dag. Jag kan styra mina timmar själv men måste givetvis anpassa tiderna efter verksamhetens behov.

 

 

Intervjun publicerades 2022-05-11.

Eleverna i årskurs 6 på Racklöfska skola fick under ett studiebesök en genomgång av hur verksamheten på fritidsgården Garaget fungerar och om hur fritidsledarna arbetar för att förverkliga idéer som kommer från ungdomarna. Under studiebesöket fick de möjlighet att intervjua Denise som är verksamhetsledare och Pierre som är fritidsledare. Så här svarade de på elevernas nyfikna frågor. 

 

Vad är roligast med ert arbete och vad får er att må bra? 

— Vi tycker att det är kul att arbeta med ungdomar, att vi får vara med och hjälpa ungdomarna och möjliggöra deras idéer. Vi har även väldigt bra kollegor.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ert område?  

— Vi har inget speciellt utbildningskrav utan är mer noga med att ha rätt person på rätt plats.

Det är viktigt att man har en bra social förmåga. Vi får utbildningar via exempelvis Fryshuset, Sveriges största organisation för ungdomar, som vi jobbat i nära samarbete med.


Vilka ämnen tycker ni var roligast i skolan?  

Denise: — Jag tyckte bäst om idrott i högstadiet och i gymnasiet. I årkurs 6 skulle jag nog säga slöjd och svenska.
Pierre: — Jag hade svårt för att skriva eftersom jag har dyslexi och då kändes inte svenska så roligt men hade väldigt lätt för matte så det var roligt. Roligast var slöjd, både trä och syslöjd.

 

Vad ville ni arbeta med när ni gick i årkurs 6?  

Denise: — Jag ville gärna bli bilhandlare för att deras golv var så snygga och personerna som arbetade som bilförsäljare var stiliga och snygga.

Pierre: — Jag kommer inte riktigt ihåg men ville nog bli som pappa och arbeta som bergsprängare.

 

På vilket sätt bidrar ni i er yrkesroll till vårt samhälle?  

— I vår verksamhet arbetar vi med att hjälpa ungdomarna att förverkliga sina idéer. Det skulle kunna vara att anordna en festival, utflykter, bygga skatepark eller som nu när vi målar skateboards. Vi bidrar till en rolig, trygg och aktiv miljö för våra ungdomar. Vi möter väldigt många ungdomar från hela kommunen och behöver jobba med allt från det roliga, där saker och ting händer och växer, till det som kan vara mindre roligt. Ibland behöver vi vara ett stort stöd i deras liv. Vi jobbar förebyggande, så att ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid, i stället för att hamna i dåliga vanor och val.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?  

— Från 20 000 kr/månad beroende på vilket ansvar, erfarenhet och utbildning man har.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med era jobb när vi blir stora?  

— Ja, på något vis ska ni prova på att arbeta med människor. Det är en otroligt bra lärdom, det ger väldigt mycket. Det är viktigt att prova att arbeta med olika saker och olika yrken.

 

Hur länge har ni arbetet här?

Denise: — Jag har arbetet med ungdomar i Åre Kommun i drygt 10 år men i olika roller.

Pierre: — Nästan lika länge som Denise.

 

Det står en stor och fin jukebox i Garaget, fungerar den?

— Den fungerar och det är faktisk ungdomarna själva som har velat inhandla denna så de har fått sparat och arbeta för att kunna köpa in den.

Intervjun publicerad 2022-01-10.

Eleverna i årskurs 6 på Racklöfska skola fick under ett studiebesök en genomgång av hur den tekniska avdelningen är uppbyggd och vikten av att ta hand om vår natur för att värna om de rena vatten vi har. Under studiebesöket fick de möjlighet att intervjua Jan som arbetar som drifttekniker. Så här svarade han på elevernas nyfikna frågor.

  

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra?  

— Jag har provat på många olika arbeten och det jag tycker är roligast är att ha ett arbete som innebär frihet under ansvar. Vilket jag känner att jag har idag.  

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?  

— Det finns speciella krav för att kunna arbeta som drifttekniker. Du ska ha teknisk kunskap, vilket du kan få genom utbildning eller att ha en bred arbetslivserfarenhet inom tekniska arbeten. För att kunna arbeta inom vår avdelning krävs minst gymnasieutbildning.

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan?  

— Matte och engelska hade jag väldigt lätt för och fysik och kemi tyckte jag var oerhört intressant. Jag är uppväxt i Ljusdal och där spelade vi mycket bandy och jag har alltid gillat att röra på mig så givetvis var idrott även ett favoritämne.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årkurs 6?  

— Jag har ingen klar bild av vad jag ville arbeta med i årkurs 6 men min pappa var svetsare så jag anar att det var åt det hållet jag med funderade på. På min tid så var det oftast de i närheten som spelade en stor roll på vad man själv önskade att arbeta med. Man tittade på vad sina föräldrar eller släktingar arbetade med.  

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle? 

— Jag arbetar med att se till att vi har ett fungerande vatten och avlopp i vår kommun. Detta gör jag genom att vara lösningsorienterad och lösa problem som uppstår som rör vatten och avlopp.

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?  

— En drifttekniker ligger ungefär mellan 25 000 – 30 000 kr i månaden beroende på kompetens och vilka ansvarsområden man har.

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?  

— Jag tycker att ni ska arbeta med det jag gör. Det är ett jätteintressant jobb och otroligt viktigt framtidsyrke, vi ser tyvärr att det är få som utbildar sig inom det här området. Det kommer finnas ett stort behov av att personal inom vatten och avlopp framöver. 

   

Varför började du med att arbeta som drifttekniker?

— Åre Kommun sökte efter en drifttekniker för cirka 3 år sedan som jag sökte och fick. Jag kände att jag kunde bidra med teknisk kompetens och att jag hade en bred arbetslivserfarenhet som passade för denna tjänst.


Intervjun publicerad 2022-01-10.

Eleverna i årskurs 6 på Racklöfska skola fick under ett studiebesök en genomgång av hur den tekniska avdelningen är uppbyggd och vikten av att ta hand om vår natur för att värna om de rena vatten vi har. Under studiebesöket fick de möjlighet att intervjua Magnus som är VA-chef och ansvarig för allt vatten och avlopp som finns i kommunen och ser till att vi tar hand om det på rätt sätt. Så här svarade han på elevernas nyfikna frågor.

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra? 

— Det jag tycker är roligt att arbeta med är miljöfrågor och det som får mig att må bra är mina kollegor. Har jag bra kollegor runt mig så mår jag bra.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område? 

— Teknisk kompetens är ett krav och ledarskapsutbildning är meriterande. För att kunna ha en teknisk kompetens så behövs minst gymnasieutbildning men för att arbeta som VA-chef räcker det inte med att ha gått gymnasiet utan då behöver man ha läst högskoleutbildningar eller ha arbetslivserfarenhet med sig.

 

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan? 

— Matte och idrott var roligast och jag gillade även att läsa samhällskunskap och historia.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årkurs 6? 

— Jag hade en pappa som hade en elfirma, vilket jag var intresserad av. Just i årkurs 6 var det nog min morfars jobb som lockade mest. Morfar hade ett lastbilsåkeri och jag fick ibland åka med honom och minns att vi körde till OLW som ligger i min hemstad Filipstad och där fick man äta mycket chips.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle? 

— Jag är ansvarig för vårt vatten och avlopp i kommunen och ser till att det sköts på rätt sätt. Vi levererar 1 400 000 m2 dricksvatten/år. På tekniska avdelningen ansvarar vi för renhållning, avloppsreningsverk och vattenverk:

20 stycken vattenverk

21 stycken reningsverk

ca 100 stycken pumpstationer som gör att vatten och avloppsvatten kan skickas till olika ställen.

26 stycken reservoarer,

63 stycken tryckstegringar så vattnet orkar upp för exempelvis berg,

cirka 250 000 meter vattenledningar

cirka 225 000meter avloppsledningar

4 stycken Återvinningscentraler

3 stycken Slamanläggningar

4000 ton brännbart avfall

2,5 mil asfalt

6 km grus

4500 ljuskällor

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke? 

— I min roll tjänar man ungefär 40 000 kr/månad.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora? 

— Jag tycker att ni ska arbeta med det jag gör, det är ett jätteintressant jobb och otroligt viktigt framtidsyrke, vi ser tyvärr att det är få som utbildar sig inom det här området. Det kommer finnas ett stort behov av att personal inom vatten och avlopp framöver. Det finns stora behov av att forska och utveckla inom det här området. Så att arbeta inom vatten och avlopp i framtiden rekommenderar jag.

 

Om ni som personal hade hällt rosa karamellfärg i vattnet, hade det skrivits om er i tidningen då?

— Det är jag helt övertygad om att det skulle göra. Det ni beskriver är egentligen ett sätt för oss att ta reda på om vi har läckor i våra system. Vi kan färga vattnet för att ta reda på vart vattnet tar vägen. Då använder vi givetvis en ofarlig färg.

Vad tycker ni om att inte alla i världen har tillgång till vatten?

— Vatten är viktigt och vi har ett dagligt behov av vatten, så jag tycker givetvis synd om de som inte har den tillgängligheten som vi har. Det är viktigt att vi fortsätter att vara rädda om vår natur så vi i framtiden kan fortsätta ha den tillgång vi har idag.

Intervjun publicerad 2022-01-10.

Ulf arbetar som landsbygdsutvecklare vars uppdrag är att samordna Åre kommuns strategiska och operativa landsbygdsutveckling. Genom samverkan är syftet att utveckla och stärka hela Åre kommuns attraktionskraft.

 

Det innebär i praktiken att arbeta för att skapa miljöer i hela Åre kommun där det ska vara attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt vistas som turist och besökare.

 

— Tillsammans med mina kollegor och politiker i Åre kommun verkar vi för att alla orter och bygder i kommunen ska få en gynnsam utveckling. Åre kommun är en väldigt stor kommun till ytan och innefattar mycket mer än området kring Åre och Duved, säger Ulf.

 

”Roligt att träffa alla engagerade människor”

Arbetet innefattar även att tillsammans med utvecklingsgrupper, byalag, föreningar och boende samt företagare i bygderna ta fram lokala utvecklingsplaner och genomföra utvecklingsaktiviteter.

 

— I den här sortens arbete utgår vi alltid från behovet i respektive bygd och även om utmaningarna kan vara likartade kan behoven se ganska olika ut. Nu har vi snart satt igång utvecklingsprocesser i alla sex bygder i kommunen och det är väldigt roligt att träffa alla engagerade, handlingskraftiga och visionära människor där ute, berättar Ulf entusiastiskt.

 

Måste hitta innovativa lösningar

Ulf beskriver sitt arbete som otroligt varierande med vitt skilda frågor som kan kopplas till landsbygdsutveckling på ett eller annat sätt. Listan kan göras lång med såväl stora som små frågor.

 

—  En utmaning är att vissa delar i kommunen är glest befolkade och i minsta laget för att skapa ekonomisk bärkraft för kommersiella och offentliga aktörer. På platser där exempelvis kundunderlag, elevunderlag eller antalet brukare är för få måste vi hitta innovativa lösningar för att kunna erbjuda en rimlig servicenivå för de människor som bor och verkar där, avslutar Ulf.

 

En av eleverna i årskurs 6 på Racklöfska skola gjorde en dags arbetsskuggning på Tillväxtavdelningen och intervjuade Jörgen som arbetar med skoterfrågor i projektet Hållbara spår och leder. Så här svarade Jörgen på elevens nyfikna frågor.


Vad är det roligaste med ditt arbete och vad får dig att må bra?

— Det roligaste är att jag jobbar med det jag kan och har ett stort intresse för, vilket är skoterfrågor. 

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?

— Inga direkta utbildningskrav för just den tjänst jag har utan mer mina meriter som gjorde att jag fick tjänsten. Jag har gått fordonsprogrammet i Järpen och jag har lång erfarenhet av att åka och arbeta med skoter både med uthyrning och i verkstad.

 

Vilka ämnen gillade du i skolan?

— Matte och Kemi var de ämnen jag hade lättast för och även tyckte var roligast. Jag gillade alla praktiska ämnen under gymnasiet.

 

Vad ville du arbeta med när du gick i årkurs 6?

— Jag tror inte att jag visste vad jag ville arbeta med då. Jag hade bra betyg och lätt för skolan och alla tyckte jag skulle gå Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. När jag var på besök på fordonsprogrammet, så såg jag att man kunde ha kul under sin gymnasieutbildning och sedan få möjlighet att arbeta med det man har som en hobby. Så valet blev lätt, jag valde Fordonsprogrammet!

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?

— Jag kommer att hjälpa till att bidra med att få mer ordning och reda på skoteråkning i Åre Kommun och att man i framtiden ska få fortsätta att åka skoter i vår kommun.

 

Vad får man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?

— Man får cirka 37 000 kr/mån.

 

Tycker du att vi ska arbeta med ditt jobb när vi blir stora?

— Jag tycker det är viktigt att vi har några i kommunen som arbetar med skoterfrågor och viktigt att man då har kunskap och intresse dessa frågor.

 

Hur ser din arbetsmiljö ut?

— Den ser väldigt olika ut. Jag arbetar på ett aktivitetsbaserat kontor där man får välja plats när man kommer för dagen och när jag inte är på kontoret är jag ute och träffar markägare och sonderar skoterterräng.

 

Vad är det svåraste med ditt jobb?

— Det svåraste i mitt arbete är att man träffar många olika människor med olika åsikter. Att det är en liten kommun och de personer man träffar har svårt att skilja på mig som privatperson och mig i min yrkesroll.

 

Intervjun publicerad 2022-08-22.

Olof arbetar som företagsrådgivare etableringslots. Han är ett välkänt ansikte bland företagarna i kommunen med nästan 20 års erfarenhet som egenföretagare och som tidigare rådgivare på Almi.

 

I sin roll som företagsrådgivare hjälper Olof personer i kommunen som vill starta företag och för företag som vill ha hjälp att utvecklas och växa. 

 

— Vi erbjuder bland annat nyföretagsrådgivning till alla, oavsett ambitionsnivå. Här i området är det många som vill starta företag för att kombinera olika verksamheter som till exempel guidningar, skidlektioner tillsammans med att man fakturerar istället för att vara anställd på traditionellt sätt, berättar Olof.

 

Byggt upp ett stort nätverk

Olof är också etableringslots, eller koordinator, för externa företag som vill flytta in till kommunen. Vill till exempel ett företag från Göteborg etablera verksamhet i Åre så hjälper Olof dem att komma i kontakt med rätt personer samt ge tips om lediga markområden och lokaler.

 

— Efter att ha varit verksam i det här området i nästan 20 år så har jag samlat på mig ett nätverk som är bra att ha i många lägen. Man vet ofta var man ska börja någonstans och vilka trådar man ska dra i, säger Olof.

 

Från storstadspuls till total glesbygd

Det Olof uppskattar mest med sin nya tjänst är mötet med alla drivna och engagerade människor. En annan tjusning är det komplexa i att arbeta i en kommun som har sådana kontraster.

 

— I Åre kommun går det från storstadspuls till total glesbygd på bara några mil. Lika stora kontraster kan vi se beroende på viken tidpunkt det är på året. Det är kul och väldigt inspirerande, avslutar Olof.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den övergripande planeringen av den fysiska miljön och byggandet i kommunen, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänsten. Vår uppdrag styrs av samhällsbyggnadsnämnden och ett antal olika lagar och förordningar.

 

Arbetet består bland annat av att planera mark- och vattenanvändning genom översiktsplaner och detaljplaner samt att hantera tillstånd och tillsyn inom bygglov, miljö, hälsa och livsmedel.

 

En viktig del av vårt uppdrag är att säkerställa att plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagen efterlevs. Inom räddningstjänstens ansvarsområde ingår utryckningsverksamhet, säkerhetssamordning och krisberedskap. Sammanlagt är vi ca 50 medarbetare.

 

På samhällsbyggnadskontoret arbetar:

avdelningschef

brandinspektör

bygglovhandläggare

enhetschef

koordinator

livsmedelsinspektör

miljö- och hälsoskyddsinspektör

miljöinspektör

miljökoordinator

planarkitekt

plankoordinator

plan- och byggchef

produktionsledare

räddningschef

räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandman)

stadsarkitekt

säkerhetssamordnare

 

Möt våra medarbetare

Två elever i årkurs åtta gjorde sin Prao på Räddningstjänsten i Åre Kommun. Under sin praovecka fick de intervjua Gunilla som är en av deltidsbrandmännen. Så här svarade hon på elevernas nyfikna frågor.

 

Vad är det roligaste med ditt arbete som deltidsbrandman och vad får dig att må bra?

— Det är lika spännande varje gång man åker på ett larm och det känns alltid så bra i hjärtat när man har hjälpt någon. Har också himla bra kollegor att åka ut med.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?
— Kravet är att klara testerna, ha B-körkort och att man kan ha beredskap var 4:e vecka. Utbildning får man när man blir anställd.


På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?

— En trygghet då vi finns nära och är snabbt på plats för att hjälpa i nödsituationer.

 

Vad får man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?

— Ca 4 700 kr på en beredskapsvecka + extra/timme vid utryckning.

 

Hur många tjejer är det som jobbar som brandman i Åre kommun?

— I Åre Kommun är vi två tjejer i Järpen, fem tjejer Åre, en tjej i Storlien och två tjejer i Hallen som arbetar dom deltidsbrandmän. Det hade givetvis varit roligare om det hade varit fler tjejer. Kanske det är så att tjejer inte tror de är starka nog att orka, då bilden av en brandman är en massa muskler.

 

Har du gjort något beslut bra eller dåligt på grund av vad som pågår i ditt liv?
— Inget som har gjort att det påverkat mig i mitt arbetsliv och vad jag vet inte påverkat någon i min arbetsgrupp. Sen om jag eller någon annan känner att man inte mår så bra så får någon i gruppen göra de arbetsuppgifter som är lite tyngre eller framför allt ta ansvar för att prata med anhöriga. Efter varje utryckning pratar vi också igenom vad som hänt så vi stöttar varandra.

 

Vad är den konstigaste eller roligaste utryckningen du behövt göra?
— För cirka två år sedan fick vi ett larm om en älg som hade trillat genom isen i en sjö nära Kall. Jag och min kollega fick ta oss ut och hacka upp en gång in till stranden så att älgen kunde ta sig upp ur vattnet. När vi åkte fram till älgen var han jättekall och trött men när han tagit sig ur vattnet gick han därifrån.

Hur påverkade pandemin ert jobb?
— Den situation jag minns som påverkat mig är när vi var på en utryckning och var på en IVPA (i väntan på ambulans) och vi var på grund av pandemin tvungna att ha masker på oss. Det gällde ett litet barn som inte vaknade. Vi fick väcka honom och då hade jag på mig min skyddsmask och när han vaknade blev han så rädd för mig så han började gallskrika.

Har du någon gång varit med om att en anhörig till patienten i fråga blivit våldsam?
— En gång var det en anhörig till en patient som hade tagit droger men han blev aldrig våldsam mot oss. När polisen kom kunde vi ifrån räddningstjänsten backa undan och fortsatta med vårt arbete.

 

Intervjun publicerad 2022-05-11.

Eleverna i årskurs 6 på Racklöfska skola fick under ett studiebesök, som en del av undervisningen, möjlighet att intervjua Fredrika som arbetar som planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret. Så här svarade hon på elevernas nyfikna frågor.

Vad är det roligaste med ditt arbete och vad får dig att må bra?

— Jag tycker det är kul att få både rita, skissa, titta på kartor och sedan få vara ute på plats och titta på hur ser det ut, göra analys och sen skissa och knåda ihop det som jag ser. Jag tycker även om att få prata med olika människor. Jag är ingen expert utan måste prata med många olika människor som är experter på sina områden. Jag tycker det är kul att hämta in den här informationen och sedan försöka rita efter den.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?

— Jag har läst tre år till planarkitekt och två år till husarkitekt.


Vilka ämnen gillade du i skolan?
— Jag gillade bild och slöjd, sådana kreativa ämnen.


Vad ville du arbeta med när du gick i årkurs 6?

— Jag visste inte att jobbet fanns så då ville jag jobba som arkitekt. Det finns arkitekter som ritar hus, planarkitekter, landskapsarkitekter som ritar på parker och gator och inredningsarkitekter.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?

— Vi föreslår hur den fysiska miljön ska se ut. Vi arbetar fram en stor del av den miljö vi alla vistas i.

 

Vad får man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?
— När man börjar arbeta när man precis har pluggar så får man ungefär 32 000 i lön.

 

Tycker du att vi ska arbeta med ditt jobb när vi blir stora?
— Det tycker jag! Jag tycker det är kul!

 

Hur ser din arbetsmiljö ut?
— Jag sitter med min avdelning i kommunhuset i ett öppet kontorslandskap med skrivbord och datorskärmar och mötesrum. Jag arbetar med två datorskärmar, eftersom jag ofta behöver ha en karta uppe på ena skärmen och kunna arbeta i andra program på den andra skärmen. Vi kan även sitta hemma eller i andra lokaler om vi önskar.

 

Vad är det svåraste med ditt jobb?

— Det svåraste är att komma fram till vad som är det bästa med just den platsen jag jobbar med för tillfället. Det finns så många olika intressen på en och samma plats. Det finns jättemycket olika saker man kan göra på en plats och många sitter med olika tankar på vad man kan göra på en plats.

  

Vad tycker du personligen?

— Personligen är jag för involverad för att kunna uttrycka en personlig åsikt i arbetet. Men jag jobbar med att hitta bra riktlinjer för bygget och jag ser också att många saker behöver utredas vidare.

 

Hur påverkar all kritik mot projektet ditt arbete?

— Det påverkar mig personligen på så sätt att det inte blir lika kul att jobba när ett projekt får så mycket kritik. Men det är en del av arbetet att försöka tänka att det inte är jag som får kritik utan att det egentligen är politiken.

 

Intervjun publicerad 2021-10-29.

Eleverna i årskurs 6 på Mörsils skola ville veta mer om hur Åre Kommun arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Under ett studiebesök i kommunhuset fick de bland annat träffa Matilda som är produktionsledare och miljöinspektör på miljöavdelningen. Så här svarade Matilda på elevernas nyfikna frågor.

 

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra?
— Jag tycker en massa saker är roliga men viktigast är att vi kollegor är ett gäng som har kul ihop, det är som att ha klasskamrater; man träffas varje dag och kan prata om vad som helst men också om jobb. Jag mår bra av att arbeta på miljöavdelningen. Att jag jobbar med miljöfrågor som gör skillnad för miljön och att människor mår bättre, det tycker jag är bra.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?
— Ja det gör det men man kan gå lite olika vägar. Dels finns det utbildningar på vissa universitet som är direkt anpassade för att blir en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Men så finns det också andra miljöutbildningar som gör att man kan arbeta inom andra områden med, inte bara direkt som inspektör.

 

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan?
— Det jag tyckte om mest var kemi och matte.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årskurs 6?
— Jag ville bli massa saker, till exempel pilot, dansare och sångerska.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?
— Som miljöinspektör undersöker man bland annat att det inte finns kemikalier i maten och att inte skräp hamnar i naturen.


Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?
— Som nyanställd som en miljöinspektör kan man få cirka 30 000 kr i månaden.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?
— Ja det tycker jag!


Hur kan vi göra miljön bättre där vi bor?
— Man kan cykla, köpa begagnat, inte köra bil och plocka upp skräp.

 

Har du en elbil?
— Ja jag har en Nissan 11F. Jag hade lovat mig själv att köpa en elbil när jag hade råd.

 

Vad gör du för att förbättra miljön?
— Jag flyger inte, jag är vegan men äter viltkött ibland och så kör jag elbil.

 

Vad gör ni för Åresjön?
— Vi ser till att inget sediment, så som avlopp eller kemikalier hamnar i sjön.

 

Intervjun publicerad 2022-01-10.

Eleverna i årskurs 6 på Mörsils skola ville veta mer om hur Åre Kommun arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Under ett studiebesök i kommunhuset fick de bland annat träffa Ellen som är miljöinspektör på miljöavdelningen. Så här svarade Ellen på elevernas nyfikna frågor.


Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra?
— Jag tycker om att mitt arbete är varierande, ibland är jag på kontoret, ibland utomhus.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?
— Man kan antingen läsa till miljö-och hälsoskyddsinspektör på universitetet eller någon annan miljöutbildning på universitet eller högskola. Jag har till exempel läst ett program som heter samhällsvetenskapligt miljövetarprogram på Göteborgs Universitet.

 

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan?
— Samhällskunskap och svenska.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årskurs 6?
— Jag ville bli lärare.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?
— Vi kontrollerar att verksamheter följer miljölagstiftningen. Vi gör tillexempel till exempel inspektioner på bondgårdar för att kontrollera gödselhantering, ventilation i skolor och förskolor, att avloppsreningsverken fungerar som de ska och mycket mer.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?
— Runt 30 000 - 40 000 kronor i månaden. Lönens storlek beror på personens erfarenhet, ansvar och kunskap som man har.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?
— Ja det tycker jag om ni vill ha ett varierat jobb.

 

Hur ska ni förbättra miljön?
— Vi ställer krav på verksamheter enligt miljölagstiftningen. Vårt uppdrag är att se till att de verksamheter vi har tillsyn över håller följer miljölagstiftningen.

 

Hur kan man påverka Åresjön negativt?
— Åresjön påverkas till exempel negativt av att det hamnar sediment i den. Det kan tillexempel komma från byggnationer av bostäder.

 

Vad kan vi göra hemma för miljön?
— Ni kan sopsortera och tänka lite extra på vad ni köper.

 

Vad har du för bil?
— Jag har en bensinbil.


Vad tycker du om bensinpriserna?
— Jag tycker de är lite för dyra men jag kan inte göra något åt det.


Hur förbättrar du miljön?
— Jag förbättrar miljön genom mitt jobb. Jag källsorterar, tänker på att inte köpa onödiga grejer och inte åka för mycket bil eller flyg m.m.

 

Intervjun publicerad 2022-01-10.

Eleverna i årskurs 6 på Mörsils skola ville veta mer om hur Åre Kommun arbetar med miljö-och hållbarhetsfrågor. Under ett studiebesök i kommunhuset fick de bland annat träffa Veronika som är miljöinspektör på miljöavdelningen. Så här svarade Veronika på elevernas nyfikna frågor.

 

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra?
— Jag tycker det är kul att se hur det ser ut i verkligheten och kolla så att allt följer lagstiftningen. Vi har en lagstiftning i Sverige för allt som har med miljön att göra och då är jag en av dem som är ute och kontrollerar och tittar på saker, så att lagstiftningen följs. Vi tittar bland annat på egna avloppsanläggningar och har man till exempel djurhållning så ska man förvara gödsel på ett visst sätt, den som driver en bensinmack ska se till att det inte kommer ut bensin i naturen, så det är massa olika grejer i samhället som är mitt jobb att kontrollera.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?
— Jag har gått en yrkesinriktad utbildning i Umeå. I den utbildningen var det ganska mycket praktik så att jag fick vara ute och testa på i verkligheten. Du behöver kunna lagstiftningen och annat som har med miljön att göra.

 

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan?
— Jag tyckte det var roligt med SO och biologi.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årskurs 6?
— Jag kommer inte ihåg vad som var roligast i årskurs 6. Däremot när jag var liten så tyckte jag det var roligt med allt som hade med miljön och naturen att göra. Jag hade bland annat en brödlåda som jag samlade djurbajs i för jag ville ha så många sorter som möjligt, jag var före barntv-programmet “Gissa bajset”.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?
— Ganska mycket skulle jag säga då jag är ute och kontrollerar så allt följer lagen. Det måste ju finnas lagar och regler för att ett samhälle ska fungera. Ska man ha ordning och inte förstöra miljön så måste man kontrollera saker för annars skulle allt ske av fri vilja, vilket kanske inte skulle vara så enkelt.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?
— Jag skulle säga ungefär mellan 30 000 - 40 000 kr i månaden ungefär. Men det är olika beroende på hur länge man har jobbat och vad man har för utbildning.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?
— Ja om man är intresserad av det. Om ni vill ha ett jobb som är inriktat mot miljön och tycker det är roligt med ett omväxlande jobb och också vill vara ute och träffa folk och titta på saker och inte bara sitta vid skrivbordet.

 

Vad tycker du är mest intressant med ditt jobb?
— Det är roligt att få någon att förstå vad de behöver göra för att göra rätt och när personen blir nöjd.

Intervjun publicerad 2022-01-10.

Foto: Håkan Wike

 

Socialkontoret har en bred verksamhet och arbetar med att ge kommuninvånarna service, stöd och omsorg. Vi arbetar också med rådgivning, förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Vårt arbete styrs av socialnämnden och olika lagar och förordningar, till exempel socialtjänstlagen.

 

Vi ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, hemtjänst, äldreboenden, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), anhörigstöd, familjerättsfrågor, försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, mottagning av ensamkommande barn och unga, tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 

Inom socialkontoret finns även måltidsenheten som planerar, tillagar och serverar alla måltider i kommunens förskolor, grundskolor och äldreboenden samt kommunens arbetsmarknadsavdelning med lokalvård och vaktmästeri. Sammanlagt är vi ca 505 medarbetare.

 

På socialkontoret finns yrken som:

administratör

anhörigsamordnare

arbetsledare

arbetsterapeut

arkivassistent

assistent

avgiftshandläggare

behandlare

biståndshandläggare

boendestödjare

budget- och skuldrådgivare

distriktssköterska

diversearbetare

ekonomibiträde

enhetschef

familjebehandlare

fysioterapeut

handledare

hemvårdschef

kock/kokerska

kockbiträde

koordinator

köksbiträde

ledsagare

lokalvårdare

metodstödjare

måltidschef

personlig assistent

projektledare

serviceassistent

servicepersonal

sjuksköterska

skolmåltidsbiträde

skolvärd

socialsekreterare

socialt ansvarig samordnare

teamledare

tillståndshandläggare

tillståndsinspektör

trygghetsvärd

undersköterska

utredare

utvecklingsledare

verksamhetschef

verksamhetsutvecklare

vårdare

vårdbiträde

vägledare

återvinningsarbetare

 

Möt våra medarbetare

 Carina - arbetsledande kock i köket på Fjällbackens förskola

Två elever i årskurs 6 på Duveds skola gjorde sin arbetsskuggning på näringslivsenheten och ville veta mer om hur arbetsmarknaden inom restaurangbranschen ser ut. De fick därför följa med på företagsbesök hos några av restaurangerna i kommunen och dessutom träffa Carina som arbetar som kock i en av kommunens förskolekök. Såhär svarade Carina på elevernas nyfikna frågor.

 

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra? 

— Att laga mat till eleverna så att det blir mätta och nöjda. Jag mår bra när eleverna kommer och säger att det är gott. Ett bra samarbete med chef och arbetskollegor. 

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område? 

— För att arbeta som kock är det en stor fördel att vara utbildad då det är mycket man ska kunna redan när man börjar arbeta men mycket erfarenhet kan också räknas som en utbildning. Som kock ska man vara bra på att kommunicera, vara nyfiken och öppen för förändringar. 

 

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan? 

— Matematik, geografi och slöjd, senare hemkunskap och bild.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årskurs 6? 

— Barnsjuksköterska.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle? 

— Jag ser till att maten vi lagar är säker och följer alla riktlinjer som livsmedelsverket har för att elever inte ska bli sjuka eller få allergiska reaktioner. Jag bidrar till en trygg och välkomnade matsal för att alla ska känna sig trygga.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke? 

— Ingångslön är 24 000 kr/månad.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?

— Ja, för det är ett stimulerande och kreativt yrke och det finns många möjligheter att vidareutbilda sig för att utvecklas.

 

Har du roligt på arbetet varje dag? 

— Oftast, ibland kan det bli lite stressigt då det kanske inte blev som jag tänkt mig med det får man ju räkna med. Jag tycker det är extra roligt när jag och mina kollegor mår bra och rutiner funkar som de ska.

 

Vilka arbetstider har du? 

— Måndag-fredag 06.30-15.00.

 

 

 

Intervjun publicerad 2022-05-11.

Eleverna i årskurs 6 på Mörsils skola ville veta mer om hur Åre Kommun arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Under ett studiebesök på återvinningscentralen i Järpen fick de bland annat träffa Erik som är enhetschef för arbetsmarknadsenheten. Så här svarade Erik på elevernas nyfikna frågor.

 

Vad är roligast på ditt arbete och vad får dig att må bra?
— Jag gillar att träffa människor och att se människor att utvecklas.

 

Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?
— För att arbeta på min avdelning finns inget utbildningskrav däremot finns det olika utbildningsinsatser som genomförs på arbetsmarknadsenheten.

 

Vilka ämnen tyckte du var roligast i skolan?
— Jag gillade matte och engelska.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årskurs 6?
— Det kommer jag tyvärr inte ihåg.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?
— Vårt huvuduppdrag är att erbjuda sysselsättningsplatser till människor som behöver det. Vi bemannar bland annat tre av fyra återvinningscentraler i Åre kommun där vi hjälper medborgare att sortera sitt avfall rätt.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?
— Som anställd på någon av våra återvinningscentraler brukar man ligga på en lön mellan ca 20 000 - 25 000 konor/månad.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?
— Ja, jag rekommenderar det om man gillar att träffa mycket folk.


Intervjun publicerad 2022-01-10. 

Foto: Håkan Wike

 

Kommunledningsstaben styrs, precis som kommunledningskontoret, av kommunstyrelsen. Vi ger service och stöd till kommunens olika kontor inom områdena ekonomi, HR, och nämndadministration. I verksamheten ingår även förvaltning av kommunarkivet och kundtjänst som hjälper kommuninvånarna att hitta rätt i kontakterna med kommunens stora organisation. Sammanlagt är vi ca 50 medarbetare.

 

I kommunledningsstaben hittar du yrken som:
administratör

administratör minoritetsspråk

arbetsledare

arkivarie

bemanningsplanerare

ekonom

ekonomiassistent

ekonomichef

enhetschef

grafisk formgivare

HR-specialist

kommunikatör

kommunsekreterare

lönespecialist

nämndsekreterare

redovisningsekonom

rekryterare

rekryteringsspecialist

teamledare

verksamhetschef

verksamhetscontroller

verksamhetskoordinator

 

Möt våra medarbetare

Eleverna i årskurs 6 på Racklöfska skola fick under ett studiebesök en genomgång av hur kommunen är uppbyggd och en rundvandring i kommunhuset. Under studiebesöket fick de möjlighet att intervjua Rebecca Dumky som är kanslichef. Så här svarade hon på elevernas nyfikna frågor.   

 

Vad är roligast med ditt arbete och vad får dig att må bra? 

— Det roligaste med mitt arbete är att jag får lösa många problem.


Finns det något speciellt utbildningskrav för att arbeta inom ditt område?  

— En högskoleutbildning är ett krav för att arbeta som kanslichef. Det är också väldigt bra om man har läst juridik.


Vilka ämnen tycker du var roligast i skolan? 

— Bild tycket jag var det roligaste ämnet när jag gick i skolan.

 

Vad ville du arbeta med när du gick årkurs 6?  

— Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag ville bli just i årkurs 6 men ett tag var jag intresserad av att bli polis.

 

På vilket sätt bidrar du i din yrkesroll till vårt samhälle?  

— Jag är chef för nämndsekreterarna i kommunen och de hjälper politikerna att ta fram bra beslutsunderlag. Min avdelning är också den som hjälper stora delar av kommunen att se till att vi via arkivet tar hand om kommunens allmänna handlingar. Via kommunikationsenheten informerar vi medborgarna genom exempelvis Facebook och are.se och med hjälp av kundtjänst försöker vi ge en bra service till våra medborgare.

 

Vad har man ungefär i lön när man arbetar inom ditt yrke?  

— Jag tjänar över 50 000 kr/månad.

 

Tycker du att vi ska välja att arbeta med ditt jobb när vi blir stora?  

— Ja absolut, jag har världens roligaste arbete!


Hur länge har du arbetet som kanslichef och hur kommer det sig att du valde att bli kanslichef?

— Jag har arbetat som kanslichef i ungefär 1,5 år och innan dess arbetade jag cirka 6 år i Åre kommun med något som heter kommunsekreterare. Jag tyckte arbetet som kanslichef verkade roligt och när min chef slutade så sökte jag arbetet som kanslichef.

 

Sitter du i många möten och vilka möten tycker du är roliga?
— Jag sitter i många möten och de möten jag tycker är roligast är när vi tillsammans löser problem.

 

Vem är din chef?
— Min chef är kommunchefen Kaj Söder. Hans chef är kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson och kommunstyrelsens ordförande kan man säga att era föräldrar valt genom att rösta på ett parti.

 

Vilket är det äldsta pappret i arkivet?
— Det äldsta pappret i vårt arkiv är från mitten av 1800-talet.

Intervjun publicerad 2022-01-10. 

 

» Här hittar du alla lediga jobb