Bild från ett vardagsrum

Radon är en färg- och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium finns i mark, byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. När radonet i sin tur sönderfaller bildas skadliga radondöttrar.

 

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten i inomhusluften.

De skadliga radondöttrarna tas in i kroppen då vi andas in damm eller andra luftpartiklar som radondöttrarna fäster på. Radondöttrarna sätter sig i lungorna där de sönderfaller och kan orsaka lungcancer. Ju högre halt radon i inomhusluften, desto högre är risken att utveckla lungcancer. Dessutom finns en stark samverkanseffekt mellan radon och rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer till följd av radon i bostaden och av dessa är cirka 450 personer rökare.

Riktvärdet för radonhalten inomhus är 200 Becquerel, Bq, per kubikmeter. Radonhalter över 200 Bq per kubikmeter bedöms orsaka olägenhet för människors hälsa.

 

Fastighetsägaren är skyldig att tillse att radonhalten i fastigheten inte överskrider detta värde. Det finns olika typer av åtgärder att vidta beroende på varifrån radonen kommer (mark, byggmaterial eller vatten).

Som fastighetsägare är du skyldig att kontrollera radonhalten i inomhusluften, vilket rekommenderas att göras var tionde år. Mätningen ska ske i minst två månader under eldningsperioden 1 oktober – 30 april. Ju längre mättid desto säkrare resultat. En snabb sökning på internet hjälper dig att hitta laboratorier eller radonsanerare som erbjuder radonmätning.

 

Oftast mäts radon med hjälp av radonpuckar, vilka placeras enligt medföljande instruktioner. Efter mättiden skickas puckarna in på analys till laboratorium och ett mätresultat meddelas beställaren efter några veckor. Vi rekommenderar att ackrediterade laboratorium används.


Mätning i bostäder ska ske i minst två rum där människor stadigvarande vistas (ej badrum) samt varje våningsplan som används för boende.


Skicka gärna en kopia på rapporten till oss på Åre kommun så resultatet finns i vårt arkiv. Vår mejladress är Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du hittar vår adress längst ner på den här sidan om du hellre vill skicka ett brev. 

Då radonhalten i bostaden överskrider 200 Bq per kubikmeter ska källan till radonet utredas. Även här kan en snabb sökning på internet hjälpa dig att hitta rätt hjälp. Därefter kan åtgärder vidtas. Vanliga åtgärder är tätning av markplatta, installation av radonsug eller utökad ventilation. 

Från och med sommaren 2018 går det att söka bidrag för radonåtgärder. Bidraget gäller småhus där radonhalten överskrider 200 Bq per kubikmeter och kan sökas av den som äger och stadigvarande bor i huset. Bidraget omfattar 50% av åtgärderna, med ett tak om 25 000 kr. Sök bidraget via Boverkets hemsida: www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag

Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet gällande radon. Det innebär att vi kan ställa krav på fastighetsägare som upplåter boende åt andra att mäta och eventuellt åtgärda radon. 

 

Vi bedriver tillsyn över verksamheter som exempelvis förskolor, skolor, vårdboenden och hotell där vi kontrollerar att fastighetsägaren har utfört radonmätningar. 

 

Om du bor i flerbostadshus kan du kontakta oss, ifall fastighetsägaren inte kan intyga via radonrapport att en mätning är utförd inom de senaste 10 åren, samt om radonhalten överskrider riktvärdet om 200 Bq per kubikmeter.

 

För arbetsplatser är det Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för tillsynen.