Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Via ekonomiskt bistånd kan du även få hjälp med dödsboanmälan.