Zon 6       Hallen – kommungränsen                 (maj)
Zon 1       Mattmar – Mörsil                               (juni)
Zon 2       Järpbyn och runt Kallsjön                   (juli)
Zon 5       Arvesund – Hammarnäs – Bydalen  (juli)    
Zon 3:2   Storlien – Staa                                    (augusti)
Zon 3      Staa – Brattland                                  (september/oktober)
Zon 4      Undersåker – Edsåsdalen – Järpen   (oktober/november)

Dessa tider är preliminära och förändringar kan komma att ske. Vi skickar ett brev till alla abonnenter som har slamtömning ungefär 14 dagar innan slamtömningen börjar i respektive område.

Slamtaxan är uppdelad i två delar, en fast avgift som täcker kostnader för administration, informationsmaterial, merd mera, och en avgift vid tömning. Dessutom finns tilläggsavgifter vid extra tömningar, lång slangdragning, specialtömningar osv.