Kokkaffe vid öppen eld

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen. Rätten är en fantastisk möjlighet till upplevelser men ställer också krav på oss som vistas i naturen. Visa hänsyn mot djur och natur, renskötare, markägare och andra besökare.

För att allemansrätten ska fungera är det vårt gemensamma ansvar att bedöma vad som är lämpligt i olika situationer. Grundregeln är att inte störa eller förstöra – lämna inga spår. Fjällen är ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt sådant och här krävs extra varsamhet. Fjällnaturen är känslig för skador och störningar och här läker såren långsamt. Din vistelse får inte medföra skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel.

Det är lätt att göra allemansrätt!

  • Vad smakar bättre än färska bär i frukostskålen? Plocka gärna vilt växande blommor, bär och svamp i naturen. Undantag gäller för fridlysta växter samt bär och blad som inte årligen reproduceras.
  • Att elda förgyller utevistelsen men allemansrätten ger ingen självklar rätt till att göra upp eld. Kolla upp eldningsförbud och se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter. Elda helst på grillplatser och ha vatten nära tillhands. Städa upp efter dig och ta alltid med skräp och matrester hem.
  • Somna till ljudet av naturen– du får tälta enstaka dygn ute. Slå upp tältet på tålig mark och inte i närheten av bostäder. Du får inte tälta på betes- eller jordbruksmark som används eller på planteringar. Särskilda förbud kan förekomma.
  • Du får cykla i naturen och på enskilda vägar – ett fantastiskt sätt att ta sig ut. Tänk på att inte störa husägare, cykla över en tomt eller plantering och undvik ställen där marken är blöt eller känslig. Allemansrätten gäller inte för elcykel.
  • Ut och njut – det är tillåtet att gå eller åka skidor nästan överallt i naturen på ett sätt som inte skadar naturen. Undantag gäller till exempel för någon annans tomt, planteringar, åkrar med växande gröda eller golfbanor.
  • Det är tillåtet att rida i naturen. Hästens tyngd ökar dock risken för skada på mark, spång eller väg och du behöver ta extra stor hänsyn om du rider på annans mark. Lokala förbud på skidspår eller vandringsleder kan förekomma.
  • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten – du behöver jakttillstånd eller fiskekort för att få njuta av en nyfångad öring på grillen. Om du rör dig i skog och mark under jaktperiod är det bra att klä dig i starka färger och hålla dig till markerade leder. Ta hänsyn till skyltning kring pågående jakt.
  • Ta med din fyrfota vän! Under perioden 1 mars till 20 augusti behöver du ha extra stor uppsyn över din hund för att skydda vilda djur och fåglar under tiden när de får sina ungar. Inom renbetesområde ska din hund alltid hållas kopplad.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler! 

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida naturvardsverket.se