Bild på en blombukett
Om du har önskemål om borgerlig begravning hänvisar vi till begravningsbyråerna i länet.  De kan lämna råd om borgerlig begravning och även ge tips om lämpliga begravningsförrättare. Åre kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare.

 

För borgerlig begravning finns inga fastställda regler eller ordning för hur begravningen ska ske. Den kan utformas så personligt som de anhöriga och närstående själva vill.

 

Begravningsombud och begravningsplatser

Länsstyrelsen kontrollerar att personer som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. De kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.

 

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Borgerlig vigsel kan väljas av alla. Vigseln förrättas av särskilda vigselförrättare, som är utsedda av Länsstyrelsen.

 

* Beställ en ansökningsblankett för hindersprövning på ditt lokala skattekontor och skicka en ifylld ansökan till skattekontoret. Om det inte finns något hinder skickar skattekontoret ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel till er.

 

* Kontakta någon av våra vigselförrättare för att komma överens om hur, när och var ceremonin ska äga rum. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

* Handlingarna från skattekontoret lämnar du till vigselförrättaren vid vigseltillfället.

 

* Två vittnen ska närvara vid vigseln.

 

Själva ceremonin kostar inte brudparet någonting och det spelar ingen roll om paret är kommunmedborgare eller besökare i vår kommun. Alla är lika välkomna.

 

Kyrklig vigsel

Vill du veta mer om kyrklig vigsel? Då hittar du mer information på www.svenskakyrkan.se.