Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) och upprätta en TA-plan (trafikanordningsplan).

I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik. Det kan vara om du planerar att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom ett vägområde.

Gäller det en kommunal väg, ska ansökan om grävtillstånd och en TA-plan skickas in till Tekniska kontoret på Åre kommun.

pdf Ansökan om grävtillstånd (117 KB)

Här kan du ladda ner en broschyr från SKL med exempel på hur man upprättar en godkänd TA-plan.

Broschyr SKL

Behöver du stänga en kommunal väg helt så ska även en ansökan om vägavstängning skickas in till kommunen.

pdf Ansökan om tillfällig vägavstängning (71 KB)