Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

 • Mat
 • Fritid
 • Personlig hygien
 • Kläder och skor
 • Dagstidning, telefon- och TV-avgift

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat:

 • läkarvård, medicin, och bredband

Om du ansöker om kostnad för glasögon och tandvård behöver du först inkomma med ett kostnadsförslag.

Tänk på

Du har ett stort eget ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt agera för att bli självförsörjande. Ett krav är att du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Om du är sjuk och inte kan arbete behöver du styrka det med ett läkarintyg.

Ansök du om försörjningsstöd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis och beräkningen baseras som regel på förgående månads inkomster och utgifter, med undantag för hyra och arbetsresor för den sökta månaden.

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar, till exempel swish, eller övriga insättningar, måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Samtliga inkomster och tillgångar ska redovisas i ansökan om ekonomiskt bistånd så som innehav av bil, bostad eller övriga tillgångar.

Tänk på att du beroende på situation behöver bifoga följande till din ansökan:

 • Lämna in aktuell handlingsplan/etableringsplan från arbetsförmedlingen.
 • Lista på sökta jobb månaden innan
 • Anställningsbevis
 • Lönespecifikation
 • Om du studerar vid SFI behöver du inkomma med närvarorapport
 • Aktuell sjukskrivning styrkt av läkarintyg
 • Aktuell kontoöversikt/kontoutdrag
 • Alla kostnader som exempelvis hyra, och el som styrks med faktura
 • Dokument som styrker ansökningar exempelvis sökt bostadsbidrag eller föräldrapenning
 • Kostnadsförslag för tandvård samt glasögon.

pdf Ansökan om försörjningsstöd (195 KB)