Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor) ska registreras hos miljöavdelningen.

Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och har skyldighet att följa kraven i Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.

Dricksvattenföreskrifterna gäller även för dricksvattenanläggningar som

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Dricksvattenanläggningar som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet omfattas oavsett storlek.
  • Alla enskilda dricksvatten som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor).

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Hör av dig till miljöavdelningen om du är osäker på om din dricksvattenanläggning behöver registreras. Använd blanketten för registrering av vattenverk om verksamheten ska registreras.

pdf Anmälan registrering av dricksvattenanläggning (244 KB)